Udvidelse


Danske politikere: Vestbalkan skal rydde op, før de kan blive EU-medlemmer

Danske politikere: Vestbalkan skal rydde op, før de kan blive EU-medlemmer

UDVIDELSE: Ved et topmøde mellem EU's statsledere og Vestbalkan-landene skal man diskutere, hvorvidt EU skal række hånden ud til Balkan. En række af Folketingets partier er åbne for, at landene potentielt kan gå hele vejen og blive medlemmer af EU, men det kræver reformer i de eksjugoslaviske lande.