Arbejdsmarked


Kraka: De offentligt ansatte har ikke et løngab

Kraka: De offentligt ansatte har ikke et løngab

KOMMENTAR: Indholdet af lønposen er et afgørende stridspunkt i de strandede overenskomstforhandlinger. Uenigheden bunder bl.a. i forskellige opfattelser af, om de offentlige lønninger er løbet fra de private, eller omvendt. En ny Kraka-analyse viser, at der overordnet set hverken er tale om noget løngab eller lønefterslæb – men der er en elefant i rummet, skriver Kraka.