Social


Efterretningstjenester: Enkle angreb er den største trussel

Efterretningstjenester: Enkle angreb er den største trussel

TERROR: Det øgede militant-islamistiske fokus på at nå Vesten har ført til en stigning i antallet af angreb eller angrebsforsøg i vestlige lande. Siden 2012 er mindst 145 personer rejst til Syrien eller Irak fra Danmark, lyder vurderingen fra PET.

LAU: 100 procent skat på store indkomster er arbejderfjendsk

LAU: 100 procent skat på store indkomster er arbejderfjendsk

REPLIK: Højere skatter på store indkomster medfører ikke mere retfærdig omfordeling af goderne, som Carl Valentin plæderer for i sin klumme i Altinget. Det vil have den helt modsatte effekt, skriver medlem af Liberal Alliances Ungdom, Andreas Ellegaard Bruhn.