Carolina M. Maier til statsministeren: Læs op på forskningen, før du udskammer etniske minoriteter

KOMMENTAR: Statsministeren har givet en opsang til etniske minoriteter, som overrepræsenteret i smittestatistikken. Men hun burde først have læst op på forskningen, skriver Carolina M. Maier.

Statsminister Mette Frederiksen (S) gik på pressemødet lørdag ind i den aktuelle diskussion om, hvorvidt der er en overrepræsentation af covid-19-smittede blandt etniske minoriteter i Danmark.

Anledningen er, at smittetallet i Aarhus i uge 32 var steget med 341 nye påviste tilfælde, hvoraf de 179 var blandt personer af somalisk herkomst.

Den stigning har fået flere politikere til tasterne, blandt andet socialdemokraten Lars Aslan, som på Twitter har ment, at somalierne skal komme ud af offerrollen, og at den høje andel smittede blandt somaliere selvfølgelig har noget med kultur at gøre.

Hans perspektiv er blevet bakket utvetydigt op af både Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti og Mette Thiesen fra Nye Borgerlige, men lad os i denne runde holde os til de gode socialdemokrater.

For hvad er op og ned i diskussionen, hvad sagde statsministeren på pressemødet og – det vigtigste – hvad burde hun have sagt?

Lad mig starte med at angribe Lars Aslans anvendelse af ordet "kultur". Hvad mener han, når han skriver, at overrepræsentationen af smittede blandt somaliere har noget med kultur at gøre?

Man kan vel kun læse af hans ord, at han mener, at somaliere lever på en særlig måde, som gør, at de er mere eksponerede for smitte og smittespredning.

Hvad det er, der er særligt ved deres levevis, skriver han ikke noget om. Mener han, at de bor for tæt? Eller at de ikke vasker hænder? Eller hoster de i hænderne måske? Vi aner det ikke.

Vi kan blot konkludere, at Lars Aslan blander kultur og etnicitet sammen i sin kulturforståelse. Til det kan man indvende: Hvad med etniske danskeres festkultur? Ikke mindst den, der i disse dage lystigt foregår i dertil indrettede partybusser? Hvad med kulturen blandt de unge badeglade på Bryggen? Hov, hvad med slagteriarbejderkulturen i Ringsted?

Lars Aslans kulturforståelse er en åben invitation til diskrimination af etniske minoriteter i Danmark, fordi han behændigt kæder kultur og etnicitet sammen.

Det er lige præcis den helt forkerte vej at gå, hvis vi for det første gerne vil bevare det danske frisind og den danske åndsfrihed og for det andet gerne vil sætte en særlig indsats ind over for de risikogrupper, der reelt er mere udsatte for smitte end majoriteten.

Desværre gik statsministeren på sit pressemøde Lars Aslans ærinde. Hun sagde konkret, at "når vi nøgternt kigger på smittetallene, så er der ganske enkelt for mange mennesker med ikke-vestlig baggrund, som er smittet. Jeg kan se, at der nogle steder i den offentlige debat bliver sat spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er en rimelig diskussion at have? Om det overhovedet er rimeligt at hæfte sig ved det faktum? Mit klare svar til det er, at ja, det er det".

Derefter går statsministeren over til at nævne, at vi selvfølgelig skal have en ordentlig debat om situationen, og at vi skal have alle forklaringerne med. Hun nævnte rent faktisk selv, at der blandt etniske minoriteter er mange, der arbejder i frontlinjen.

Men desværre lader hun det ikke blive ved det. I stedet fortsætter hun således:

"Men vi bliver også nødt til at stille spørgsmålet, om det virkelig er hele forklaringen. Det lille mindretal har altid et ansvar for det store fællesskab. Og når der opstår specifikke problemer blandt specifikke grupper, uanset hvor det måtte være, så har man et særligt ansvar for at få rettet op på situationen, følge regler og anbefalinger".

Kapow. Så fik somalierne ellers lige en på sinkadusen. For hvad er det egentlig, som statsministeren insinuerer? Ja, hun mener i hvert fald, at de forklarende faktorer ikke kan forklare alt, og så får hun også lige antydet, at nogle grupper ikke følger regler og anbefalinger. Så meget for tillid, faktabaseret kommunikation og perspektiv.

Perspektiv er lige det, som statsministeren burde have brugt lidt tid på inden pressemødet. For faktum er det simple, at ligesom med alle andre sygdomme rammer covid-19 minoriteter, kortuddannede og mindre velstillede særligt hårdt.

En helt ny undersøgelse fra tidsskriftet Public Health viser, at særligt seks faktorer forøger lavindkomstgruppers risiko for at blive smittet med covid-19. De seks faktorer er:

1) Personer i lavindkomstgrupper bor oftere tæt i små beboelser og har begrænset adgang til personlige udendørsarealer.

2) Personer i lavindkomstgrupper er ofte beskæftiget i erhverv, som ikke giver mulighed for hjemmearbejde (for eksempel sosu-assistenter, rengøring, kassemedarbejdere eller taxachauffører).

3) Personer i lavindkomstgrupper har større risiko for ustabile arbejdsforhold og indkomst. En sådan økonomisk usikkerhed har betydning for den mentale sundhed og øger risiko for stress, hvilket svækker immunforsvaret, hvilket igen kan forøge risikoen for at blive syg af covid-19.

4) Personer i lavindkomstgrupper går oftere senere til lægen end andre, hvilket har betydning for behandling og helbredelse.

5) Adgangen til sundhedsydelser blandt personer i lavindkomstgrupper afhænger af den enkeltes evne til at anvende sundhedsydelserne uden problemer og med forventning om en respektfuld behandling. Dette kan hindres af sprogbarrierer og sundhedspersonalets tilgang til patienter med minoritetsbaggrund.

6) Endelig er der stigende evidens for, at forhøjet blodtryk og diabetes er risikofaktorer for covid-19. Fattigdom er i sig selv en risikofaktor for blandt andet forhøjet blodtryk, overvægt eller diabetes, hvilket altså eksponerer personer i lavindkomstgrupper i "dobbelt" forstand.

Man kunne ønske sig, at statsministeren havde læst op på forskningen inden pressemødet.

For så havde hun måske sagt noget andet, end hun gjorde. Hun burde retmæssigt – som hele Danmarks statsminister, der samler og ikke spreder – have sagt, at det ikke er minoriteternes kultur, der er problemet.

Det er – med professor Morten Sodemanns ord – majoritetens kulturelle accept af ulighed i sundhed som et udtryk for en svag karakter, der er problemet.

Og derfra burde hun have bevæget sig over i en række bud på helt konkrete tiltag, som kan imødegå de seks risikofaktorer blandt socialt udsatte, som forskningen peger på.

Så ville vi nemlig have set en statsminister, der brugte sine vigtige pressemødeminutter på at normalisere i stedet for at udskamme. En statsminister, der løftede sig op som leder for hele sit land i stedet for krampagtigt at holde fast på de DF-vælgere, som hun kaprede ved sidste valg.

Det ville være en statsminister værdigt.

-----

Carolina Magdalene Maier (født 1973) er sekretariatschef i Dansk Folkeoplysnings Samråd og tidligere folketingsmedlem og gruppeforkvinde i Alternativet. Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Forrige artikel Pelle Dragsted: Arnes møde med finansloven kan ende i dramatisk konflikt Pelle Dragsted: Arnes møde med finansloven kan ende i dramatisk konflikt Næste artikel Lars Trier Mogensen: Mette F. gamblede alt på rødt – og vinder nu den store pensionsgevinst Lars Trier Mogensen: Mette F. gamblede alt på rødt – og vinder nu den store pensionsgevinst