Et år efter: Borgerforslag om pesticidstop fik 50.000 underskrifter, men Wermelin lader vente på sig

KRONIK: Miljøministeren har nu haft et år til at fremsætte et lovforslag, der skal stoppe pesticidbrug for private og på offentlige arealer. Hvor længe skal vi vente, spørger hovedstiller Christiane Bjørg Nielsen.

Af Christiane Bjørg Nielsen
Skuespiller og hovedstiller af borgerforslaget om ”Øjeblikkeligt ophør med salg af Roundup og andre bekæmpelsesmidler til privat brug i haver og på offentlige fællesarealer”

For lidt over et år siden, nærmere betegnet 20. november 2019, blev jeg vækket klokken syv af en journalist. Vores borgerforslag om et øjeblikkeligt stop for brug og salg af pesticider i private haver og på de offentlige fællesarealer havde passeret de 50.000 nødvendige underskrifter for at blive taget op i Folketinget. 

Det var en stor dag, og jeg deltog i flere interviews og debatter. Jeg tænkte, at NU sker der noget; det her kan de ikke sige nej til. Det er en grøn regering, som her får en decideret foræring.

Regeringen (og dens støttepartier) gav da også til førstebehandlingen 14. januar 2020 udtryk for, at de delte vores ambitioner og var glade for vores initiativ. Men ikke desto mindre blev forslaget ikke vedtaget. Om end der var stor tilslutning. 

Argumenterne for afslaget handlede blandt andet om ordlyden i borgerforslaget. For eksempel skulle vi nok have undladt ordet “øjeblikkeligt”. Vi havde været fint tilfredse, hvis vores borgerforsalg ikke nødvendigvis hundrede procent ordret kunne lade sig gøre fra dag ét, men at forslaget var et udgangspunkt for handling. Vi var blandt andet godt klar over, at der kan være sikkerhedsmæssige årsager til, at eksempelvis Banestyrelsen sprøjter visse banestrækninger. Uden effektive alternative midler på markedet kan det jo være en nødvendighed.

En anden årsag, til at forslaget ikke gik igennem, var ifølge regeringen, at EU-regler forhindrede, at vi i Danmark ville kunne gå enegang og forbyde disse midler.

I slipstrømmen på behandlingen lovede regeringen dog, at de selv ville udarbejde et udkast til et lignende forslag

Så hvad er der sket? Efter at have passeret årsdagen for de over 50.000 underskrifter, mener jeg, det er passende at gøre lidt status. 

Er det så svært?
Nogle af os fra borgergruppen bag forslaget har siden arbejdet videre, og vi har fået aktindsigt, fordi vi undrede os meget over argumentationen omkring EU. Den indsigt, vi har fået fra Miljøstyrelsen og ministeriet har da heller ikke givet anledning til at tro, at EU ville forhindre Danmark i at forbyde brugen af pesticider til ikke-erhvervsmæssige private formål og på offentlige arealer.

Vi holdt et møde hos ministeren i september, og her var der også enighed om, at EU-problemet var til at overse. Nu var det efter miljøministerens opfattelse nærmere et spørgsmål om kommunernes egen vilje og økonomi til at blive giftfri. 

Men er det så svært og dyrt at pålægge kommunerne at undgå giften på deres offentlige arealer?

Borgergruppen har kontaktet nogle af de kommuner, der har erklæret sig for giftfri. For hvad har det kostet indtil videre at lægge om? Dem, vi har fået svar fra, kan fortælle, at det ikke betyder en væsentlig større merudgift. En lille smule dyrere er det måske. Men mest af alt er det et spørgsmål om tilvænning.

Så hvorfor pålægger miljøministeren ikke samtlige kommuner at undgå giften? Og hvorfor ser vi stadig pesticider i salg til private? 

Uanset udfaldet af selve forslaget så har eksempelvis mit lokale byggemarked, Silvan, taget RoundUp ud af sortimentet. Og det er jo glædeligt, at de tager sagen i egen hånd, når der nu ikke er kommet nogen ny lovgivning. Men der er stadig mange problematiske midler i handlen.

Skræmmende udsigter for drikkevandet
Hvor længe skal vi vente på, at ministeren kommer med sin plan om stop for brug af pesticider, netop dér hvor det faktisk ikke er en nødvendighed at bruge det? 

Vi er netop blevet præsenteret for nye skræmmende udsigter for vores drikkevand. Der er også igen kommet nye informationer omkring Miljøstyrelsens fatale håndtering af tilladelser på pesticidområdet og – stik imod EU-regler – accept til at acceptere et for højt indhold af pesticider i drikkevand i mange tilfælde. 

Hertil kommer de dokumenterede skader på biodiversiteten ved et alt for højt forbrug af pesticider herhjemme. Ministeren ved tilsyneladende ikke, hvad der egentlig sker i krogene. Kan én person give en godkendelse, som først mange år efter kommer for en dag, efter at de “godkendte” pesticider har forårsaget uoprettelige skader i vores alle sammens drikkevand? Er systemet så skrøbeligt? Jeg spørger bare, om ministeren altid skal læne sig op af de samme embedsmænd?

Der er nemlig ikke tid til at vakle. Vi kan ikke vente meget længere på en redningsplan. 

Så hvorfor har vi endnu ikke set et forbud? Godt nok har vi haft en coronakrise, men vi har også en drikkevands- og biodiversitetskrise, hvis omfang for os og kloden kan vise sig fatal. 

Lige til højrebenet
Har vores borgerforslag så overhovedet rykket ved noget? 

Det var helt bevidst, at vi med forslaget ville starte med det muliges kunst, fordi vi rent faktisk mente, der ville være en gedigen chance for at få det her igennem. Det er jo ikke nødvendigt at sprøjte sin have og indkørsel. Og mange kommuner har jo heldigvis allerede droppet giften, helt eller næsten helt.     

Jeg håber, Lea Wermelin snart træder i karakter og bruger sin egen sunde fornuft og udnytter den magt, der er blevet hende givet. Der er sikkert mange meninger, megen spin og et landbrug, der puster hende i øret. 

Men intentionerne, tror jeg på, hun har. Har hun så også styrken til at skære igennem? Vores borgerforslag ligger i hvert fald stadig lige til højrebenet. 

Kære regering. Det her borgerforslag var en håndgribelig start, som I roste til skyerne, men I greb ikke chancen. Og I er ikke kommet med den ventede plan. Endnu. Jeg har efter vores seneste møde med ministeren spurgt til en deadline for et forbud. I skrivende stund har jeg ikke fået svar. 

Jeg vil derfor opfordre til, at der bliver gjort alvor af ordene.

Følg B 54 Øjeblikkeligt ophør med salg af Roundup og andre bekæmpelsesmidler til privat brug i haver og på offentlige fællesarealer
(Miljø- og Fødevareministeriet)

24/11
2020
19/5
2020
4/5
2020
14/1
2020
4/12
2019

Forrige artikel Tidligere departementschefer efter minkskandalen: Hvem har egentlig ansvaret i ministerierne? Tidligere departementschefer efter minkskandalen: Hvem har egentlig ansvaret i ministerierne? Næste artikel Lederne: Fradrag for rengøring og bør­nepasning kan få flere kvinder til tops Lederne: Fradrag for rengøring og bør­nepasning kan få flere kvinder til tops