EU-regler kan spænde ben for centralt dansk klimatiltag

LANDBRUG: Nu vurderer regeringen, at mindre end en tiendedel af de klimabelastende lavbundsjorde kan tages ud af produktion uden at komme i strid med EU’s statsstøtteregler. 

Det har været et af de mest populære klimatiltag på fødevareområdet, men nu svinder regeringens tro på udtag af landbrugsjorde som væsentligt skridt på vejen mod klimamålet.

EU's statstøtteregler gør det nemlig ifølge regeringen væsentlig mere besværligt end forventet at tage de CO2-holdige lavbundsjorde ud af produktion.

Det fremgår af regeringens klimaprogram fra september.

Her står der, at man på nuværende tidspunkt ikke kan udtage flere jorde end de 15.000 hektar, som allerede blev besluttet på finansloven for 2020, hvis man samtidig ønsker, at udtagningen skal ske i frivilligt samarbejde med landmændene. Det er mindre end ti procent af det samlede areal på 171.000 hektar lavbundsjorde.

Kan give konkurrencefordel
Med den fastlagte markedspris på cirka 133.000 kroner per hektar er det med andre ord regeringens vurdering, at man ikke kan få flere landmænd til at gå frivilligt ind i ordningen, end dem der allerede er omfattet af de første 15.000 hektar.

Og ønsker man at købe jordene fra landmændene for en højere pris end den nuværende, vil det ”ikke være foreneligt” med EU’s statsstøtteregler, står der i programmet.  

Reglerne betyder, at staten ikke må betale landmændene ud over den værdi, der skal erstattes, da det i så fald kan give danske landmænd en konkurrencefordel internt i EU.

Regeringen skriver derfor også i klimaprogrammet, at udtagning af de resterende jorde kræver ”andre virkemidler, der øger incitamentet til at sælge” uden dog at uddybe, hvilke virkemidler det kan være.

Landbrug & Fødevarer er helt uforstående over for regeringens vurdering og kalder den "grebet ud af den blå luft". Læs mere i den oprindelige udgave af artiklen på Altinget Energi & Klima.

 

, ,

Forrige artikel Pia Olsen Dyhrs nærmeste rådgiver stopper Pia Olsen Dyhrs nærmeste rådgiver stopper Næste artikel Totalt uacceptabelt: Regionerne vil sætte ind mod sexisme i sundhedsvæsenet Totalt uacceptabelt: Regionerne vil sætte ind mod sexisme i sundhedsvæsenet