Flertal lander aftale om ny corona-hjælpepakke

RYGSTØD: Coronahjælpen bliver fremadrettet målrettet de dele af samfundet, der stadig er omfattet af restriktioner. Det er resultatet af den aftale, som et flertal af Folketingets partier har indgået.

Når de store hjælpepakker fra coronakrisen udløber lørdag, bliver de erstattet af en ny hjælpepakke, som er rettet mod særlige sektorer.

Regeringen og et flertal af Folketingets partier har fredag indgået en ny aftale, der skal sikre hjælp til de dele af erhvervslivet, kulturlivet og idrætten, som fortsat er ramt af restriktioner som følge af coronavirussen.

”Danmark har desværre ikke kunne genåbne så hurtigt, som vi nok alle havde håbet på. Den ansvarlige økonomiske politik er derfor nu at målrette indsatsen for dem, der stadigvæk er ramt af corona-restriktionerne,” udtaler erhvervsminister Simon Kollerup (S) i en pressemeddelelse.

Puljer for 500 millioner kroner
Med aftalen forlænges de kompensationsordninger, der er rettet mod de dele af samfundet, som fortsat bliver påvirket af blandt andet forsamlingsforbuddet, grænselukninger og forbud mod at holde åbent.

Det gælder blandt andet spillesteder, som har begrænsninger på antal tilskuer og diskoteker, som har været lukket ned siden marts.

Derudover er partierne blevet enige om en række puljer på i alt 500 millioner kroner, hvoraf 300 millioner kroner går til en såkaldt aktivitetspulje, som skal støtte kulturaktiviteter under genåbningen.

”Med aktivitetspuljen har vi lavet en unik model, hvor vi hjælper kulturlivet med at skabe og fastholde aktivitet – til trods for sundhedsrestriktionerne,” udtaler kulturminister Joy Mogensen i en pressemeddelelse.

Foruden en ekstra pose penge til kultur- og idrætslivet vil partierne også undersøge, om det er muligt at få flere tilskuer til sport og koncerter.

Skattely-spørgsmål fik partier til at forlade forhandlinger
Bag fredagens aftale står et flertal bestående af regeringen, Venstre, Radikale, SF, Konservative og Alternativet.

I de sidste 24 timer inden partierne nåede til enighed, forlod hele tre partier forhandlingerne. Liberal Alliance meddelte torsdag aften, at partiet ikke længere sad med ved bordet, og i løbet af fredagen kom samme besked fra både Dansk Folkeparti og Enhedslisten.

De to sidstnævnte forlod forhandlingerne, fordi aftalen ikke giver en garanti for, at kompensationen ikke kan udbetales til virksomheder, som er placeret i skattelylande.

Skattelyspørgsmålet er nævnt i den endelige aftale. Regeringen giver håndslag på, at den vil indkalde partierne til nye drøftelser om problemstillingen, når den har drøftet det med EU-Kommissionen.

Aftalen gælder indtil 31. oktober, hvor det indtil videre er planen, at de nuværende restriktioner skal ændres. Få overblik over elementerne i aftalen her:

1. Forlængelse af kompensationsordning for faste omkostninger for særligt berørte erhverv
Det indebærer, at virksomheder, som er omfattet af én eller flere af ovennævnte restriktioner, fortsat får mulighed for kompensation for en del af deres faste omkostninger. Aftalepartierne er herudover enige om at forbedre ordningen på følgende vis:

 • Lempelse af adgangskrav om andel af omsætning fra udenlandske kunder med videre
 • Øget adgang til kompensation for underleverandører til aflyste arrangementer
 • Øget adgang til kompensation for nedskrivninger for virksomheder med forbud mod at holde
 • Adgang til kompensationsordning for faste omkostninger for leverandører til tvangslukkede virksomheder

2. Forlængelse af arrangørordning
Aftalepartierne er enige om, at kompensationsordningen til arrangører forlænges til og med den 31. oktober 2020 for arrangementer, der har været offentligt kendte inden den 6. april 2020 eller er fast tilbagevendende og dermed har været planlagt, inden der blev indført forbud mod større forsamlinger hele sommeren. 

3. Videreførelse af kompensationsordninger for selvstændige med videre ramt af tvangslukning eller forsamlingsforbud
Aftalepartierne er enige om at kompensationsordningerne for selvstændige, freelancere, kombinatører med videre samt den midlertidige kunststøtteordning videreføres med de gældende regler i perioden den 1. september til og med den 31. oktober 2020 målrettet de selvstændige med videre, der ved bekendtgørelse har forbud mod at holde åbent og ikke har omsætning eller indkomst

4. Kompensation til kultur- og idrætsliv
De generelle kompensationsordninger, som med denne aftale forlænges, omfatter også kultur- og idrætslivet til og med den 31. oktober 2020. Aftalepartierne er derudover enige om at forlænge følgende kompensationsordninger til kultur- og idrætslivet:

 • Kompensationsordning for faste omkostninger for selvejende institutioner med videre
 • Kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner med videre
 • Kompensation vedr. større kultur- og idrætsarrangementer

5. Aktivitetspulje til kulturaktiviteter
Aftalepartierne er enige om at etablere en aktivitetspulje til kulturaktiviteter på 300 mio. kr. med det formål at understøtte, at der i perioden den 1. september til den 31. oktober 2020 i højere grad vil blive afholdt nye eller allerede planlagte publikumsrettede kulturaktiviteter med mere end 25 publikummer.

6. Yderligere midler til breddeidræt og foreningsliv
Aftalepartierne er desuden enige om, at der afsættes yderligere 100 mio. kr. til foreningspuljerne under Danmarks Idrætsforbund (DIF), DGI, Firmaidrætten og Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).

 • 6 mio. kr. øremærkes til konkurstruede landsorganisationer under Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), herunder udvekslingsorganisationer.

7. Forlængelse af garantiordningen for Rejsegarantifonden
Aftalepartierne er enige om, at garantiordningen til Rejsegarantifonden målrettet de pakkerejseudbydere, der fortsat er ramt af rejserestriktioner, forlænges.

8. Matchfinansieringsordningen for venture-virksomheder
Aftalepartierne er enige om at udvide matchfinansieringsordningen for venture-virksomheder med en samlet ramme på 600 mio. kr., heraf en tabsramme på 260 mio. kr. samt en statsgaranteret lånefacilitet til Vækstfonden på 340 mio. kr.

9. Pulje til omstilling af dansk erhvervsliv
Aftalepartierne er enige om, at der afsættes 100 mio. kr. med henblik på anvendelse i 2020 og 2021 til en pulje til styrket innovation og omstilling for særligt hårdt ramte erhverv, som fx oplevelsesøkonomi, restauranter og hoteller.

10. Regional model for kompensation
Aftalepartierne er enige om at se nærmere på, om der skal etableres en model for kompensation af virksomheder, der rammes af fx forbud mod at holde åbent i forbindelse med regionale nedlukninger.

11. Lempeligere adgang til dagpenge for selvstændige med videre
Aftalepartierne er enige om at indføre en lempeligere adgang til dagpengesystemet for selvstændige med videre, der er eller var på en midlertidig kompensationsordning for selvstændige med videre i løbet af de seneste to måneder, inden kompensationsordningen udløber/udløb.

12. Sygedagpenge
Aftalepartierne er enige om at udvide perioden for den midlertidige forlængelse af retten til sygedagpenge med en måned, således at ingen sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb til og med den 31. oktober 2020.

13. Fortsat indsats mod skattely
Aftalepartierne noterer sig, at regeringen er i dialog med EU-Kommissionen om rækkevidden af og det juridiske grundlag for henstillingen af den 14. juli 2020 vedrørende statslig finansiel støtte. Når denne dialog er tilendebragt, vil regeringen indkalde aftalepartierne til politisk drøftelse om, hvad der er muligt i relation til i højere grad end i dag at afskære virksomheder med base i lande på EU’s sortliste over skattely fra COVID-19- kompensationsordningerne.

14. Status på hårdt ramte brancher
Regeringen vil indkalde aftalepartierne til en drøftelse af status i de hårdt ramte brancher på baggrund af udfordringsbilleder fra de nedsatte genstartsteams. Det drejer sig blandt andet om turisme, hoteller, messecentre og transporterhvervet.

15. Yderligere sundhedsmæssig forsvarlig genåbning i regi af sektorpartnerskaber
Konkret anmodes sektorpartnerskaberne om så hurtigt som muligt at undersøge blandt andet:

 • Muligheden for afholdelse af arrangementer med flere personer tilstede og lempelse af kapacitetsgrænse/arealkrav i forhold til spillesteder
 • Muligheden for at superliga-ordningen kan overføres til andre fodboldkampe og øvrig tilskueridræt fx håndbold, ishockey, hestevæddeløb og motorsport
 • Muligheden for at en større procentdel af kapaciteten på stadions og arenaer, herunder sponsorområder, kan udnyttes til siddende idrætsarrangementer, fx via registrering.
 • Muligheden for særlige undtagelser for forsamlingsforbud til idræts- og foreningsarrangementer, fx via en sektionering eller registrering (både udendørs og indendørs).
 • Muligheden for lempelse af arealkrav fx for aftenskoler og afstandskrav i forbindelse med fællessang, fx via registrering.
 • Muligheden for afholdelse af kulturarrangementer med flere end 500 personer tilstede på lignende vis som ved superliga-ordningen og lempelse af kapacitetsgrænse/arealkrav

16. Gennemgang af retningslinjer
Desuden opfordres sektorpartnerskaberne til generelt at gennemgå de fastsatte retningslinjer og tilpasse dem efter behov, herunder se på om det med andre metoder er muligt at foretage en yderligere sundhedsmæssigt forsvarlig genåbning.

17. Forlængelse ved fortsatte restriktioner
Såfremt én eller flere af de i indledningen nævnte fire restriktioner fortsat gælder efter den 31. oktober 2020 er aftalepartierne enige om, at de relevante kompensationsordninger forlænges dog senest frem til og med den 31. december 2020.

Læs hele aftalen her.

Forrige artikel Ny ambassadør i Tyskland: Regeringen har fundet Ahrenkiels afløser Ny ambassadør i Tyskland: Regeringen har fundet Ahrenkiels afløser Næste artikel Ane Halsboe: Vi sparer på reklamer, ikke på uddannelse Ane Halsboe: Vi sparer på reklamer, ikke på uddannelse