Folketinget godkender Finansministeriets køb af gasnet

GAS: Finansministeriet har torsdag fået Folketingets opbakning til at købe gasselskabet Evida fra Energinet under Klimaministeriet. Dermed får man adskilt ejerskabet fra ansvaret for driften i to forskellige ministerier.

Folketinget har besluttet, at statens gasselskab skal blive et datterselskab under Finansministeriet.

Det står klart, efter Folketingets Finansudvalg torsdag har givet grønt lys til Finansministeriets køb af Evida fra Energinet.

Finansudvalget har nemlig besluttet at tiltræde aktstykke 23, der omhandler Finansministeriets køb af selskabet.

Det bekræfter flere medlemmer af Folketingets Finansudvalg til Altinget.

Handel til over fire milliarder kroner
Handlen, der ventes at løbe op i godt fire milliarder kroner, betyder, at statens dobbeltrolle som henholdsvis regulator af gasnettet og ejer af Evida, der driver og vedligeholder gasdistributionsnettet, adskilles i to forskellige ministerier.

Evida ejer cirka 20.000 kilometer nedgravede gasrør og forsyner over 400.000 danske hustande og virksomheder med gas. Indtil nu har Evida været et datterselskab under Energinet, der er ejet af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Forhandlingerne mellem Energinet og Finansministeriet har været i gang siden 2019, hvor Evida blev grundlagt som resultatet af det politiske ønske om at samle de tre store gasdistributionsselskaber – det daværende DONG Energys gasdistributionsselskab samt de kommunalt ejede NGF Nature Energys gasnet og HMN’s gasnet – i et statsligt selskab.

Ifølge regeringen kan der være konsoliderings- og effektiviseringspotentialer knyttet til gasdistributionen på 112 millioner kroner om året.

Usikker fremtid
Finansministeriets overtagelse af gasdistributionsnettet sker på et tidspunkt, hvor der er stor usikkerhed om gassens rolle i fremtidens danske energisystem.

På den ene side har Folketinget vedtaget en klimalov, der sætter et højt klimamål, der vil føre til en udfasning af fossile energikilder. På den anden er regeringen ved at se på, om gasnettet kan udvides til Lolland og Falster, og oven i sker der i disse år en stor vækst inden for biogas.

Overdragelsen fra Energinet til Finansministeriet skal ifølge EU’s statsstøtteregler foregå på markedsmæssige vilkår, og i forbindelse med handlen er Evida blevet værdisat til 4,2 milliarder kroner på gældfri basis.

Ifølge Finansministeriet kommer ejerskabet af Evida til at svare til ministeriets (med)ejerskab af selskaber som Ørsted, Københavns Lufthavn, SAS og Danske Spil.

Finansministeriet ønsker ikke at kommentere sagen.

Læs mere om baggrunden for købet og om Enhedslistens overvejelser i den fulde artikel på Altinget Forsyning.

,

Forrige artikel Historisk aftale: Dansk oliejagt i Nordsøen skal være slut i 2050 Historisk aftale: Dansk oliejagt i Nordsøen skal være slut i 2050 Næste artikel Dagens overblik: Flertal sætter slutdato for dansk oliejagt, og Heunicke får en næse Dagens overblik: Flertal sætter slutdato for dansk oliejagt, og Heunicke får en næse