Jarl Cordua: Bergamo er skrækscenariet, som ikke må blive til dansk virkelighed

KOMMENTAR: Norditalienske Bergamo fremhæves som en by, der alt for sent kom i gang med foranstaltninger, og som nu gennemlever krigstidslignende scener, som Danmark kæmper for at undgå, skriver Jarl Cordua.

Vi er inde i uge 1 i en både danmarks- og verdenshistorisk begivenhed, hvor vi alle er mere eller mindre passive tilskuere hjemme i stuerne.

Samfundet er næsten lukket ned, og det samme er tilfældet for dansk politik, for så vidt angår den del, hvor en regering immer mødes af en kritisk opposition.

Ingen aner, hvornår vi får genetableret normalen igen. Svaret afhænger af prognosen for coronavirussens hærgen på landets intensivafdelinger og udviklingen i antallet af uigenkaldelige dødsfald. Måske om et par uger, men ikke utænkeligt vil det først ske om nogle måneder.

Regeringen med statsminister Mette Frederiksen (S) i spidsen har forhåbentlig med de indledende drastiske tiltag allerede i sidste uge reduceret risikoen for, at nationen må opleve rædselsscenarier som dem, der udspiller sig i disse dage i Norditalien.

Især norditalienske Bergamo fremhæves som en by, der alt for sent kom i gang med foranstaltninger, der kunne sætte smittespredningen på pause.

I dag betaler byen og andre dele af Norditalien prisen ved at måtte gennemleve krigstidslignende scener, hvor udmattede læger skal vælge mellem "unge" eller "gode liv" og "gamle" eller "dårlige liv", som var de lokale udgaver af Vorherre.

Ingen fornuftige mennesker i Danmark ønsker, at en situation som Bergamo bliver til virkelighed, og derfor er langt de fleste klar til at gøre hvad som helst for at undgå den.

Det er i den kontekst, at fremtiden skal forstå den historiske nødretssituation, hvor alle forretninger minus dagligvareforretninger og apoteker holder lukket, og hvor alle møder med mere end ti deltagere nu fra onsdag er forbudt.

En vigtig undtagelse er dog den grundlovssikrede politiske møde- og forsamlingsvirksomhed, hvis nogle politikere føler trang til at udsætte sig for den smitterisiko, der følger med, eller har behov for at udstille, at de ikke har forstået alvoren.

Mette Frederiksens regering og hendes team har indtil videre leveret en stort set fejlfri ledelse, som også høster anerkendelse hos oppositionen, der har haft meget svært ved at finde hår i suppen, der efterfølgende har kunnet skabe politisk røre.

Blandt de få hår, der kunne fiskes op, var dog grænselukningen til blandt andet Tyskland, som hurtigt viste sig ikke at være en blomst groet i Sundhedsstyrelsens have.

Alligevel traf regeringen denne beslutning, som trods lidt indledende betænkelighed og diskussion blandt skeptikere alligevel er blevet accepteret, også selv om der ikke foreligger evidens om effekten på smittespredningen.

Det fremhæves af kritikere, at coronavirus som bekendt allerede findes i landet. I nogle uger har den bredt sig som en steppebrand efter at være hjembragt af især skiturister i Østrig og Norditalien, der intetanende siden smittede deres omgivelser.

Sidenhen har Tyskland og en lang række lande selv bragt grænselukning i anvendelse, og senest har endda også EU og til dels Sverige også gennemført nedlukning af deres grænser.

Grænselukning og især grænsekontrol har i nogle år ellers været højrefløjens store slagnummer i flygtningedebatten, og derfor oplever nogle grænselukningen som et rent knæfald for de stemmer, der mener, at landets bedste våben mod trusler udefra altid indebærer, at vindebroen hejses op permanent.

Skansen for et stadigt åbent Danmark rømmede statsministeren dog hurtigere, end de fleste forestillede sig, og beslutningen skabte røre i et par dage. Det gør den ikke mere.

Dermed udelukkede regeringen også en potentiel risiko for kritik fra den yderste højrefløj på jagt efter en ledig position, der især i øjeblikket kunne vise sig at have stor appel til skræmte danskere.

Hvorvidt nedlukningen af grænsen er en fornuftig disposition eller ej, er imidlertid nu en ligegyldig diskussion overhalet af udviklingen.

Tilbage står, at regeringen tager alle – også teoretisk funderede – midler i brug, og der er tilsyneladende bred opbakning politisk og i befolkningen bag ethvert tiltag, der kan skabe selv det mindste håb om at mindske smittefaren og stoppe mareridtet.

Udviklingen i nabolandene og resten af verden har endog vist, at Danmarks oprindelige enegang nu på ingen måde længere afviger fra normalbilledet.

Faktisk tyder noget på, at regeringen har købt danskerne lidt frihed ved det, at vi i modsætning til lande som Frankrig, Spanien og Italien kan bevæge os frit uden for hjemmets fire vægge, så længe vi holder afstand til hinanden.

Det er et privilegium stadigt færre nyder, og som vi bør fastholde, så længe det er muligt. Det kræver dog, at alle lader være med at udsætte sig selv for smitte.

Efter dronningens historiske tale tirsdag, der indeholdt en veritabel opsang til danskerne, så burde langt de fleste nu have forstået budskabet.

Den hastige formindskelse af folks frihed, vedtagelse af hastelovgivning og andre normalt kontroversielle tiltag har fra begyndelsen af krisen haft bred politisk opbakning. Ingen politiske partier tør indtil videre for alvor stille sig i vejen for Mette Frederiksens beslutningsmaskine, hvor alle sædvanlige kritiske og forsinkende bremseklodser pludselig er blevet fjernet.

Ingen i oppositionen tør tage det politiske ansvar for, at nogen dør undervejs, fordi der ikke er blevet svaret på et udvalgsspørgsmål rettidigt, før at Folketinget kan give tilslutning. Så hellere stemme for hastelovgivning ubeset. Det er på alle måder helt usædvanlige tider.

På den autoritære højrefløj, herunder også dele af Konservative og Venstre, hvor man hylder den stærke statsmagt, har det aldrig været noget problem. Det har det heller aldrig været hos socialdemokraterne, blot så længe det er dem selv, der sidder ved magten.

Tilbage er nogle spredte lommer af liberale og antiautoritære venstreorienterede plus pressen, der kan udgøre reel opposition, som situationen er lige nu.

Imidlertid er alle kritiske spørgsmål, der kan forsinke raske beslutninger, i farezonen for at blive stemplet som konspiratorisk vrøvl frembragt af sølvpapirshatte uden forståelse for alvoren og nødvendigheden af hurtige beslutninger, der kan redde menneskeliv.

Indtil videre ser det dog ud, som om de fleste godt kan se nuanceforskellen på uansvarligt kværulantisk pedanteri og ønsket om fortsat kontrol med magtens institutioner, hvor magthaverne fortsat gør sig umage med at forklare og forsvare deres tiltag nu, hvor oppositionen i Danmark de facto er lagt i dvale.

Magten skal hele tiden gøres opmærksom på, at der ingenlunde er tale om en normal situation, og hvert eneste tiltag skal sidenhen, når tingene er kommet på afstand, kunne forklares og forsvares.

Vi er alle blinde og skræmte nu, og regeringen og Sundhedsstyrelsen er hyrderne, der skal lede os forbi Bergamo. Vi sætter al vores lid til dem, fordi vi intet andet valg har.

Alligevel forbeholder nogle sig ret til at undervejs at kræve en forklaring på, hvorfor vi bør træde den ene sti fremfor den anden. De mennesker bør forsvares og ikke angribes.

Det er muligt, forklaringen først kommer senere, men det bør stadig være muligt at stille kritiske spørgsmål. Vi skal ikke holde op med at opføre os som kritiske borgere i et demokrati, selvom vi lever under en pandemis rasen, hvor det bliver stadigt sværere at kontrollere institutionerne.

Regeringens beslutningsmaskine har også demonstreret sin store effektivitet, når det gælder initiativer, der kan beskytte landets økonomi mod den chokeffekt, som det er, når store dele af handlen og serviceerhvervene lukker ned.

Der er leveret trepartsaftaler og lønpakker, der skal holde virksomhederne på fode, mens deres livsgrundlag fordufter fra den ene dag til den anden. Denne del af beslutningsmaskinen er ikke kontroversiel lige her og nu.

Til gengæld kommer der en kæmperegning senere, og den sammen med den økonomiske krise, kort eller langvarig, med markant arbejdsløshed må formodes at lægge forhindringer i vejen for regeringens andre bebudede udgiftskrævende politikområder som velfærd og klima.

Der vil til den tid simpelthen blive byttet om på prioriteringen for rækkefølgen af løsning af problemerne, hvilket kan sætte regeringen under pres fra dens parlamentariske grundlag og føre den i armene på de borgerlige.

Det vil være en normaltilstand, der vil vække minder om tiden under Thorning-regeringerne i årene efter finanskrisen.

-----

Jarl Cordua er liberal-borgerlig politisk kommentator og vært på podcasten Cordua & Steno, som Berlingske udgiver. Hver onsdag skriver han en politisk kommentar på Altinget. Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Forrige artikel David Trads: Trump er katastrofal. Vi har brug for Churchill David Trads: Trump er katastrofal. Vi har brug for Churchill Næste artikel Cecilia Bonefeld-Dahl: Sådan kan kunstig intelligens hjælpe i kampen mod corona Cecilia Bonefeld-Dahl: Sådan kan kunstig intelligens hjælpe i kampen mod corona