Johanne Dalgaard: Grov 3F'er er en appelsin i den borgerlige turban

KOMMENTAR: Det er helt på sin plads at blive indigneret over en 3F-repræsentants voldsomme adfærd over for en vikaransat i lufthavnen, men tag ikke fejl: De borgerliges opstandelse har rod i et grundlæggende ønske om at få svækket fagbevægelsen, skriver Johanne Dalgaard.

At borgerlige i forskellige afskygninger gerne ser fagbevægelsen svækket, er vel hverken hemmeligt eller overraskende. At de undertiden får held til at mobilisere almindelige lønmodtagere for dén sag, er til gengæld svært at forstå.

Men i denne uge faldt der en appelsin ned i den borgerlige turban i form af en lydoptagelse, hvor en (nu tidligere) næstformand i en underafdeling af 3F Kastrup i særdeles grove vendinger forsøgte at presse en vikaransat kollega til at melde sig ind i 3F:

"Jeg vil skide loven et stykke. Du retter dig efter vores lov herude."

"Der er ikke nogen særlov."

"Det er der da i hvert fald. Har du ikke hørt om den lov, der hedder jungleloven?"

"Hvad?"

"Jungleloven, den lever herude."

Undervejs kaldes vikaren blandt andet "klam" og får at vide, at han ingen kammerater vil få, hvis han ikke melder sig ind. "Bøllemetoder," skriver Berlingske, og "bandementalitet," skriver B.T. om sagen, der også har afstedkommet flere overenskomststridige arbejdsnedlæggelser.

Og kønt er det jo ikke. De fleste kan nok umiddelbart føle sympati med vikaren, der konfronteres med sådan en voldsomhed for sit tilsyneladende uskyldige ønske om at forblive medlem af ingeniørernes fagforening, IDA. Den bjæffende og kommanderende machostil, som 3F-repræsentanten lægger for dagen, vil tilsvarende frastøde de fleste.

Det er til gengæld belejligt for den danske højrefløj, der aktuelt ligger i ruiner oven på valgnederlag og interne opgør og virkelig kan bruge noget, de kan slå Socialdemokratiet i hovedet med.

De sociale medier gløder da også af borgerlig indignation og beskyldninger om, at 3F i virkeligheden billiger bølleadfærd og fysiske trusler og stort set er at regne for en rockerbande.

Twitter opfordrer Konservatives Rasmus Jarlov beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard til at "gribe ind" og kalder det samtidig "uheldigt", at Hummelgaard selv har rødder i netop 3F Kastrup. Hvori beskæftigelsesministerens eventuelle indgriben skulle bestå, konkretiserer Jarlov ikke, ud over en vag formulering om at "tage en alvorlig snak med vennerne i 3F Kastrup".

Men man skal ikke tage fejl. Kravet om ministeriel indgriben i en sag mellem arbejdsmarkedets parter er rodfæstet i det ideologiske ønske om at svække de store faglige forbund, der giver danske arbejdstagere deres styrkeposition i overenskomstforhandlingerne under den danske model. Det er den arbejdsmarkedsmodel, der har sikret danske lønmodtagere rimelige arbejdsvilkår i en tid, hvor disse i mange andre lande er afviklet eller under afvikling.

Og selvom det i 3F-repræsentantens mund mest lød som en konkret trussel om gorillaagtige afstraffelsesmetoder, så er begrebet junglelov faktisk særdeles relevant at holde sig for øje. For på et arbejdsmarked uden stærk organisering af arbejdstagerne hersker nemlig lige præcis jungleloven, og her er det arbejdsgiverne, der har gorillastyrke.

Den "frihed", som borgerligheden i disse dage tamper løs på, er i yderste konsekvens friheden til at knokle sig fattig. I USA, hvor fagforeningerne gennem årtier er blevet effektivt stækket fra politisk hold under henvisning til det frie markeds lyksaligheder, kan man således ikke længere regne med, at et fuldtidsjob er noget, man kan leve af.

Man kan knokle sig i laser uden at kunne give sig selv og sin familie økonomisk tryghed, mens det overskud, virksomhederne genererer, i stadig højere grad koncentreres i toppen af samfundet.

Det nytter altså ikke som lønmodtager at tro, at alle fagforeninger er er lige gode i enhver sammenhæng, eller at det er harmløst at vælge reel faglig organisering fra til fordel for discountløsninger hos organisationer som Krifa, der i realiteten bare svækker arbejdstagernes samlede forhandlingsposition.

Det er helt på sin plads at blive indigneret over 3F-repræsentantens adfærd og at forlange hans afsættelse fra tillidshvervet. Det er også helt på sin plads, at SAS kræver en passende bod for omkostningerne ved de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser.

Men det er ikke desto mindre vigtigt samtidig at stå fast på den danske model, hvor fagbevægelsens principielle ret til at gå i konflikt er en grundsten, og hvor konflikter løses inden for rammerne af de dertil indrettede institutioner, mens politikerne som udgangspunkt blander sig uden om.

Og i den model vil der altid være en dynamik, som gør, at der øves et vist socialt pres på dem, der lukrerer på de fagligt organiseredes hårdt tilkæmpede overenskomster uden selv at bidrage til forhandlingen af dem. Til gengæld får de en rimelig løn og generelt gunstige vilkår at arbejde under. Det synes jeg sådan set er en byttehandel, som er til deres fordel.

Og selvom der venter masser af udfordringer for de arbejdende klasser i Danmark i kraft af mekanisering og prekarisering, så giver modellen os et bedre udgangspunkt, end man har i mange andre lande.

Derfor vil jeg også gerne sige det her i helt utvetydige vendinger til alle, der kan få brug for at ernære sig ved lønarbejde: Faglig organisering – i rigtige fagforeninger, der forhandler om rigtige overenskomster med medlemmernes interesser som væsentligste rettesnor – er jeres eneste chance for et værdigt arbejdsliv og en indkomst over eksistensminimum i den virkelighed, der venter.

-----

Johanne Thorup Dalgaard (f. 1987) er uddannet cand.scient.pol. fra Københavns Universitet. Hun arbejder som embedsmand på uddannelses- og forskningsområdet og som freelanceskribent med fokus på kulturelle og politiske emner. Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Forrige artikel David Trads om amerikansk flygtningepolitik: Trump gør, hvad Danmark drømmer om David Trads om amerikansk flygtningepolitik: Trump gør, hvad Danmark drømmer om Næste artikel Adam Holm: Lech Walesa minder os om faren ved magelighed og åndløs passivitet Adam Holm: Lech Walesa minder os om faren ved magelighed og åndløs passivitet