Juraprofessor om ny taskforce: Efter historisk indgribende love skal vi have et velfungerende demokrati tilbage

FIK DU LÆST: Der er en risiko for, at indgreb og indskrænkninger under coronakrisen gøres permanente, og det vil ny demokrati-taskforce fra Djøf have fokus på, fortæller gruppens næstformand Kristian Cedervall Lauta.

Artiklen blev bragt første gang 25. juni 

Kriselovgivning må ikke blive hverdag. Indskrænkning af helt basale frihedsrettigheder må ikke blive permanent.

Djøf har nedsat en corona-taskforce med seks eksperter, der sætter spot på demokrati, frihed og rettigheder under og efter coronakrisen.

På kort sigt skal gruppen hjælpe med at sikre en tilbagevenden til en demokratisk normaltilstand. Det langsigtede mål er at bruge coronakrisen til at styrke demokratiet i Danmark og i resten af Europa.

Altinget har spurgt juraprofessor Kristian Cedervall Lauta, der er taskforcens næstformand, om baggrunden for gruppens arbejde.

Hvad er det for et behov, du ser med denne her taskforce?

"Vi har haft en sundhedskrise og en økonomisk krise, der skulle håndteres. Nu mener vi, at tiden er kommet til, at vi også kan begynde at fokusere på det demokrati, som vi har måtte gøre en smule vold på for at kunne respondere på denne her krise."

"Vi er i en situation, hvor vi har vedtaget nogle historisk indgribende love i vores menneskerettigheder, og nu tror vi, at vi er kommet så langt med håndteringen af den faktisk krise, at vi kan begynde at se på, dels hvad vi lærte af det, og dels hvordan vi får det rullet tilbage, så vi får et velfungerende demokrati på den anden side."

Hvad er det særligt for beføjelser, du ser, kan være med til at knægte demokratiet?

"Man valgte at gøre den pakke, man vedtog med epidemiloven, til en politisk værktøjskasse under regeringen, og dermed flyttede man en række beføjelser, der ellers lå hos epidemikommissioner. Det er lovgivningsmæssigt noget af det mest vidtgående, vi har set overhovedet, i forhold til hvordan man kan lave indgreb i menneskerettighederne."

"Der er de oplagte eksempler med indgreb i vores forsamlingsfrihed, indgreb i vores personlige frihed, og at vi har begrænset adgang til uddannelser og til offentlighed. Men jeg tror ikke rigtig, vi er kommet helt til bunds i, hvad der også ligger nedenunder. Hvordan kommuner har måtte gøre indgreb i plejehjem, i fængsler, i næringsliv og andet, som fuldstændig har vendt vores alle sammens liv på hovedet. Og som jeg tror, det bliver nødvendigt at drøfte principielt."

Nu skal I dykke mere ned i det her, men er din umiddelbare vurdering, at de nødbeføjelser, der er blevet anvendt under coronakrisen, har været nødvendige og proportionale i forhold til den krise, vi har stået overfor?

"Mit umiddelbare take er, at det, man har foretaget sig, har været velbegrundet, og at man faktisk også løbende har tænkt sig om.
Men det er også mit indtryk, at man har givet meget, meget vide beføjelser, og at man har foretaget sig ting, som på statsligt plan har haft meget bredspektret anvendelse. For eksempel har man valgt at koordinere det nationalt, hvor der har været meget store regionale forskelle i, hvordan kontakttallet har været."

"Vores ærinde er ikke nødvendigvis at identificere alle de steder, hvor nogen har lavet fejl, eller det kunne være gjort bedre. Vores ærinde er at blive klogere på, hvordan vi kan gøre det her fremadrettet og sikre, at vi hurtigst muligt får vendt tilbage til, at livet kan fortsætte."

Hvorfor vurderer du, at kriselovgivningen risikerer at blive til normalen?

"Jeg tror ikke, man skal forestille sig, at epidemiloven som sådan går hen og bliver til normalen. Men jeg tror, risikoen er, at en masse af de ting, man har vedtaget med begrundelse i denne her krise kunne blive permanente. At man finder ud af, at nogle af de ting, man har måtte gøre af nød på hospitalet eller andre steder, faktisk er ganske nyttige, og at man så fastholder dem uden faktisk at gå igennem den almindelige, sunde, demokratiske proces, som vi har med høringer og interesseorganisationer. Det tror jeg, at vi skal have en opmærksomhed på." 

Forrige artikel Udenrigsministeriet åbner for rejser til hele Sverige Udenrigsministeriet åbner for rejser til hele Sverige Næste artikel Dagens overblik: Politisk flertal vil have ny coronaplan fra regeringen Dagens overblik: Politisk flertal vil have ny coronaplan fra regeringen