Kønsroller i Folketinget: Mænd står for økonomi og sikkerhed, mens kvinder tager sig af børn og ældre

STILSTAND: Mændene sidder tungt på Folketingets udvalg om økonomi, transport og udenrigspolitik, mens kvinderne tager teten inden for uddannelse, sundhed, børn og ældre, viser ny optælling. Og det har stort set ikke ændret sig i 25 år. 

Der er en klar arbejdsfordeling mellem mænd og kvinder i Folketingets udvalg.

Kvinderne tager sig af de bløde velfærdsområder. Og mænd tager sig af udenrigs- og finanspolitik.

Det viser en gennemgang af kønsfordelingen blandt udvalgsposterne i Folketinget, som Altinget har foretaget. 

Her er der en overrepræsentation af mænd i blandt andet Finansudvalget, Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget og Transport-, Bygnings- og Boligudvalget, hvor mændene indtager 70 procent af pladserne eller derover.

Tilsvarende er der en højere andel af kvinder end mænd i Ligestillingsudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget, Undervisningsudvalget og Social-, Indenrigs- og Børneudvalget. 

"Tallene er et udtryk for en klar arbejdsdeling mellem kønnene," siger kønsforsker Christina Fiig, der til daglig forsker i køn og politik ved Europastudier på Aarhus Universitet.

I alt er der en højere repræsentation af mænd end kvinder i 24 af de i alt 31 udvalg. Til sammenligning bestrides 63 procent af mandaterne i Folketinget af mænd, mens de resterende 37 procent besættes af kvinder.

Stilstand de sidste 25 år 
Den nuværende fordeling af kønnene i udvalgene adskiller sig ikke fra tiden under SR-regeringen i 2014, som Altinget også har gennemgået. Tendensen i arbejdsdelingen mellem kønnene er tæt på at være den samme.

Her sad mændene tungt på blandt andet Finansudvalget, Transportudvalget og Forsvarsudvalget. Kvinderne var til gengæld i overtal i Socialudvalget, Ligestillingsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget.

I alt var der flere mænd end kvinder i 26 ud af 33 udvalg. Og det billede stemmer overens med Christina Fiigs forskning.

"Udvalgene med en udpræget skæv kønsbalance har set sådan ud de seneste 25 år," siger Christina Fiig og fortsætter:

"Det er en af de vigtigste konklusioner fra forskningen, at der er nogle udvalg, der bliver ved med at have en lav repræsentation af kvinder," siger kønsforskeren.

Kønsstereotyper dominerer udvælgelsen
Ser man på årsagerne til den skæve fordeling af kønnene i udvalgene, spiller politikernes egne valg en rolle ligesom partiernes prioritering af, hvem der skal sidde i de respektive udvalg, også spiller ind. Og i fordelingen af udvalgsposter spiller politikernes anciennitet også en rolle, forklarer Christina Fiig.

Dog tyder udvalgsfordelingen på, at de traditionelle forestillinger om kønnene fortsat dominerer i partierne, siger Christina Fiig.

"Tankegangen om, at kvindelige politikere tager sig af socialt, børn, sundhed og ældre, og mænd associeres med rigets sikkerhed, økonomi og infrastruktur, slår relativt tydeligt igennem i tallene," lyder det fra kønsforskeren.

Forsker: Opfattes ikke som politisk problem 
Altinget har tidligere på ugen set på kønsfordelingen blandt de magtfulde stillinger i regeringens koordinerende udvalg og i embedsværket. Også her er der en ulige kønsfordeling, hvor størstedelen af departementscheferne, spindoktorerne og MF'erne i de koordinerende udvalg er mænd.

En kønsfordeling som Venstres ligestillingsordfører, Martin Geertsen, over for Altinget ikke betegnede som et problem, der kræver politisk handling.

Netop det udsagn fremhæver kønsforsker Christina Fiig som karakteristisk for dansk politiks syn på ligestillingen. 

"Den måde, som Martin Geertsen udtalte sig om kønsfordelingen på, er ret karakteristisk for den måde, man anskuer kønsfordelingen på politisk: at det ikke er noget problem," siger Christina Fiig.

Geertsen: Kræver ikke politisk handling 
Venstre ligestillingsordfører, Martin Geertsen, er samtidig en af de politikere, der har et ben i begge lejre. Han indtager nemlig både poster i udvalg domineret af mænd og udvalg domineret af kvinder. Geertsen sidder både i Ligestillingsudvalget og Social-, Indenrigs- og Børneudvalget, der har en overrepræsentation af kvinder, men han sidder samtidig også i blandt andet Transportudvalget, hvor 79 procent af taburetterne besættes af mænd.

Venstremanden mener ikke, at der er forskel på de politiske beslutninger, der bliver truffet i de respektive udvalg domineret af enten mænd eller kvinder. Jargonen kan dog godt være en anden i det mandsdominerede Transport-, Bygnings- og Boligudvalg, medgiver han. Men ligestillingsordføreren mener heller ikke, at den skæve kønsfordeling i selve udvalgene er noget, der kræver politisk handling. 

"Det vil gøre op med nogle helt fundamentale principper for det parti, jeg er en del af," siger han.

Problemet står ikke mål med midlet, lyder det fra Geertsen.

"Det vil kræve en større politisk drøftelse i Venstres folketingsgruppe, hvis man skulle til at lave kvoter på det her. Det tror jeg ikke, folketingsgruppen er indstillet på, og jeg synes også selv, det er en skidt idé," siger Martin Geertsen.

S-udvalgsformand: "Oldnordisk" situation 
Socialdemokratiets Lea Wermelin er en af de kvindelige MF'ere, der både sidder i et af de mandsdominerede udvalg og et udvalg med en højere andel af kvinder. Hun er nemlig formand for Skatteudvalget og sidder også i Sundheds- og Ældreudvalget. Lea Wermelin betegner arbejdsdelingen mellem kønnene i udvalgene som "oldnordisk" og mener, at situationen kræver politisk handling.

Hun tror dog ikke på, at situationen skal løses i form af kvoter. I stedet mener hun, at der er behov for at gøre op med fordommene om, at kvinder ikke kan beskæftige sig med sig med eksempelvis statens finanser. 

"Der er brug for, at vi diskuterer det," siger Lea Wermelin og påpeger, at også partierne skal tænke sig om, når udvalgsposterne fordeles.

"Som nyudnævnt formand for Skatteudvalget oplevede jeg mange reaktioner fra almindelige danske mænd, der skrev til mig, da jeg udtalte mig om skatteområdet, hvorfor jeg overhovedet udtalte mig om det, fortalte mig, at jeg ikke havde forstand på det, kaldte mig skolepige og så videre," fortæller socialdemokraten. 

Lea Wermelin synes ikke, at der er forskel på de politiske beslutninger, der bliver truffet i henholdsvis de mande- og kvindedominerede udvalg. Men hun mener ligesom Martin Geertsen (V), at jargonen og kulturen varierer fra udvalg til udvalg.

"Jeg elskede at sidde i transportudvalget, men det er klart, at der var der store skulderklap, når man kunne spise en stor wienerschnitzel. Det er rigtig fint, men det siger noget om, at der kan være forskelle i kulturerne og det sociale i udvalgene," lyder det fra Lea Wermelin. 

Ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) har ikke ønsket at medvirke i artiklen. 

Forrige artikel Dagens overblik: Departementschef langer ud efter røde partier efter kritik af regnemetoder Dagens overblik: Departementschef langer ud efter røde partier efter kritik af regnemetoder Næste artikel Prøv quizzen: Hvor meget ved du om mad i dansk politik? Prøv quizzen: Hvor meget ved du om mad i dansk politik?