Kommuner og pædagoger frygter pladsmangel ved yderligere genåbning

OPFORDRING: Genåbningen af Danmark vil betyde, at flere forældre skal have passet deres børn. Men kapaciteten er allerede tæt på maksimalt niveau, vurderer KL. Politikerne bør indtænke daginstitutionernes behov i genåbningen, lyder opfordringen fra BUPL.

I takt med at Danmark åbner mere og mere, vender flere børn tilbage til institutionslivet.

Men på grund af de sundhedsfaglige retningslinjer er mange institutioner snublende tæt på at ramme loftet over, hvor mange børn der er plads til.

Sådan lyder vurderingen fra både Kommunernes Landsforening (KL) og pædagogernes fagforening, BUPL.

“Vi er presset på det yderste derude. Jo mere forældrene bliver presset, jo mere presser det daginstitutionerne og fritidsinstitutionerne for, at der skal åbnes for alle børn," siger BUPL's formand, Elisa Rimpler.

Ifølge en rundspørge foretaget af KL er to ud af tre børn vendt tilbage på blå og rød stue. Og flere og flere forældre efterspørger nu pasning af deres børn i dagtilbud. 

Den efterspørgsel vil blive forstærket yderligere i takt med den fortsatte genåbning af Danmark, forudser KL-formand Jacob Bundsgaard (S).

"Vi må også se i øjnene, at lokaler, udendørsarealer, personale m.m. ikke rigtig rækker længere. Det er svært at se, hvordan vi med Sundhedsstyrelsens nuværende retningslinjer kan få plads og hænder nok til alle børn, når samfundet genåbner yderligere, og flere forældre vil få behov for pasning," siger han i en pressemeddelelse.

Indtænk børnene ved genåbning
Derfor opfordrer BUPL-formand Elisa Rimpler politikerne til at indtænke pædagogerne og daginstitutionerne i planen for yderligere genåbning af Danmark, der diskuteres mellem partilederne i Folketinget lige nu.

Ellers vil det ikke være realistisk at forvente samme kvalitet i daginstitutionerne i den kommende tid, lyder vurderingen.

"Der skal være god tid til, at genåbningen kan ske på børnenes præmisser. Det er ikke gangbart at lave store ændringer hen over en påske, som det skete sidst. Lederne er presset helt i bund, og de har brug for at få 10-14 dage til at kunne indføre ændringerne,” siger Elisa Rimpler.

BUPL har derfor blandt andet sendt otte opmærksomhedspunkter til børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), som de opfordrer myndighederne til at vurdere genåbningstiltagene ud fra.

Kan betyde kortere pasning
Ifølge KL kan en af konsekvenserne ved kombinationen af yderligere genåbning og mere pres på daginstitutionerne blive, at børnehaver og vuggestuer kan blive nødt til at tilbyde pasning i kortere tidsintervaller fremover.

”Når der kommer flere børn, men retningslinjer, rammer og antallet af hænder er de samme, kan det komme til at betyde, at man lokalt er nødt til at se på for eksmpel dimensioneringen, så det enkelte barn er kortere tid i dagtilbuddet end normalt," siger Jacob Bundsgaard.

De første vuggestuer, børnehaver og folkeskoleklasser fra 0.- 5. klasse åbnede igen 15. april.

Forrige artikel Flertal ønsker tidsplan for genåbning af grænserne Flertal ønsker tidsplan for genåbning af grænserne Næste artikel Alle partier enige om stor genåbningsplan for efterskoler, restauranter, butikker og idræt Alle partier enige om stor genåbningsplan for efterskoler, restauranter, butikker og idræt
Podcast: Er 20 års forebyggelse spildt, Søren Brostrøm?

Podcast: Er 20 års forebyggelse spildt, Søren Brostrøm?

POLITISK STUEGANG: Når det går den forkerte vej med danskernes sundhed, har 20 års forebyggelsesindsats så været forgæves? Søren Brostrøm svarer i Politisk Stuegang. Her taler vi også om ”kæmpe kvalitetsdyk” i dele af psykiatrien, og styrelseschefen kommer med en opsang til unge læger. Og han forudser store udfordringer for Lægeforeningens nye formand.