Lederne: Fradrag for rengøring og bør­nepasning kan få flere kvinder til tops

DEBAT: I Sverige har man gode erfaringer med at få flere kvinder i lederstillinger ved hjælp af et højt servicefradrag. Regeringen er allerede gået et skridt i den rigtige retning, skriver Berit Toft Fihl.

Af Berit Toft Fihl
Politisk chef, Ledernes Hovedorganisation

Regeringen vil udvide det såkaldte servicefradrag, som familierne kan benytte sig af, når de køber serviceydelser som rengøring og børnepasning i hjemmet. I år kan hver voksen trække de første 6.200 kroner, de bruger på visse serviceydelser, fra i skat. Regeringen vil forhøje beløbet til 25.000 kroner, lød det fra finansminister Nicolai Wammen, da regeringen fremlagde sit finanslovsforslag.

Det er fornuftigt. Ikke kun af hensyn til de servicevirksomheder, som forhåbentligt får mere at lave, men også af hensyn til ligestillingen.

Vi ved nemlig fra flere undersøgelser, at det stadig er kvinderne i familierne som bruger mest tid på rengøring, tøjvask, madlavning og andet husligt arbejde. Sådan bør det ikke være i et land, der bryster sig af ligestilling mellem kønnene.

Service i hjemmet
Alt tyder på, at det er prisen for rengøring, børnepasning og lignende, der i dag forhindrer familierne i at købe sig til flere services. For billedet ændrer sig, når kvinderne får et lederjob, og familierne får bedre råd, viser undersøgelser. Så bruger kvinderne betydeligt færre timer på det huslige arbejde. Faktisk bruger kvindelige ledere kun lidt mere tid, end mandlige ledere gør, på husarbejde, viser undersøgelser.

I Danmark er godt hver fjerde leder en kvinde. Det er et sløjt tal, hvis man sammenligner med eksempelvis Sverige, hvor knap fire ud af ti ledere er kvinder. Når så mange flere svenske kvinder når til tops, skyldes det blandt andet, at svenske familier har meget bedre muligheder for at købe sig til service i hjemmet. 

Svenskerne kan få skattefradrag for de første 25.000 svenske kroner, som hver voksen bruger på rengøring eller anden service i hjemmet. Ovenikøbet er værdien af fradraget i Sverige næsten dobbelt så højt som i Danmark.

Gør fradraget permanent
Med regeringens udspil vil danske familier få fradragsmuligheder, der nærmer sig de svenske. Det vil sandsynligvis smitte af på danske kvinders karrieremuligheder – hvis det forhøjede fradrag, som regeringen foreslår, vel at mærke gøres permanent.

Desværre lægger regeringen foreløbigt kun op til en midlertidig forhøjelse, der skal gælde i 2021.

Fra Lederne skal der derfor lyde en kraftig opfordring til regeringen om allerede nu at undersøge mulighederne for at gøre fradraget permanet. Det vil gavne både en coronaramt samfundsøkonomi og de kvinder, der gerne vil lægge flere timer på jobbet.

Forrige artikel Et år efter: Borgerforslag om pesticidstop fik 50.000 underskrifter, men Wermelin lader vente på sig Et år efter: Borgerforslag om pesticidstop fik 50.000 underskrifter, men Wermelin lader vente på sig Næste artikel Biskop kritiserer lovforslag om prædikener på dansk: Biskop kritiserer lovforslag om prædikener på dansk: "Censurens kolde hånd lukker sig om åndslivet"