Notat: Regeringen vil ikke prioritere cannabisforsøg i forhandlinger

CANNABIS: Regeringen vil ikke prioritere forsøgsordningen med medicinsk cannabis i forhandlinger om satspuljens afløser, viser et notat. Man afventer den endelige evaluering, forklarer ministerium.

Det bliver ikke under de igangværende forhandlinger om den såkaldte reserve - satspuljens afløser - at der skal findes midler til at videreføre forsøgsordningen med medicinsk cannabis.

Det mener regeringen, der ikke har ordningen med blandt sine prioriteringer, som de er beskrevet i et forhandlingsnotat, Altinget er i besiddelse af. 

Ordningen står til at udløbe i 2021.

Vil have genstart
En rundringning til de øvrige partier bag ordningen tyder ikke på, at regeringen vil komme under massivt pres for at finde pengene.

Kun Enhedslisten og Alternativet melder sig klar til at kæmpe for ordningen i de aktuelle forhandlinger:

"Vi går til forhandlinger med ønsket om at få genstartet ordningen og afsat yderligere midler til det, så vi både kan nå en større målgruppe og få brugerbetalingen ned," siger gruppeformand og sundhedsordfører Peder Hvelplund (EL).

Han understreger, at der skal være tale om en anderledes forsøgsordning:

"Den nuværende ordning leverer ikke det, vi ønsker - det hører vi fra både fagfolk og patientforeninger," siger han.

Radikale vil gerne være med til at lave en ny forsøgsordning, men ikke i regi af forhandlingerne om reserven, oplyser socialordfører Rasmus Helveg Petersen (R).

Og fra Dansk Folkeparti melder socialordfører Karina Adsbøl (DF) i en sms:

"Der er meget at kæmpe for - herunder ældre, handicap, børn og unge. DF kæmpede i sin tid for en forsøgsordning vedrørende cannabis og ser den gerne fortsætte."

Afventer evaluering
Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har tidligere sagt om forsøgsordningen, at han er interesseret i at videreføre den.

At regeringen ikke vil finde fremtidig finansiering af ordningen i forhandlingerne om reserven er derfor alene et udtryk for, at man venter på en evaluering, som forventes færdig ultimo november, oplyser Sundheds- og Ældreministeriet.

"Når evalueringen foreligger, vil sundheds- og ældreministeren indkalde til politiske drøftelser med henblik på politisk stillingtagen til, om forsøgsordningen skal forlænges eller gøres permanent, og om der eventuelt skal foretages justeringer af ordningen,” skriver ministeriet i en mail til Altinget.

Forrige artikel Mere end hver sjette kommune indfører minimumsnormeringer før tid Mere end hver sjette kommune indfører minimumsnormeringer før tid Næste artikel Morten Løkkegaard bliver næstformand i nyt udvalg i Europa-Parlamentet Morten Løkkegaard bliver næstformand i nyt udvalg i Europa-Parlamentet