Rigsrevisionen bekymret: Mulighed for regnskabssvindel i Nordisk Ministerråd

ROD: Rigsrevisionen er bekymret for, om der er foregået regnskabssvindel i Nordisk Ministerråd. Derfor er et revisionsfirma ved at gennemgå bilag for mere end 1,3 milliarder kroner. Som følge af sagen tilbageholder Danmark 22 millioner kroner i støtte til rådet.*

Der er opstået alvorlig tvivl om, hvorvidt der er blevet svindlet med nogle af de i alt mere end 1,3 milliarder kroner, som Nordisk Ministerråd i perioden fra 1. januar 2018 til 30. april 2019 fik bevilget af medlemslandene Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. Danmark bidrog med 21,4 procent af de bevilgede penge til Nordisk Ministerråd, svarende til omkring 285 millioner kroner.

Som følge af sagen tilbageholder Danmark 22 millioner kroner ud af i alt cirka 58 millioner kroner, som skulle være bevilget til ministerrådet 8. januar i år.* 

"Vi vil tilbageholde en del af vores bidrag, indtil den eksterne bilagsgennemgang er fuldført, og vi har sikkerhed for, at der ikke har fundet uregelmæssigheder sted. Det er ikke, fordi vi har nogen grund til at tro, at det skulle være tilfældet. Men vi har ønsket at signalere meget tydeligt, at der bør følges hurtigt og konsekvent op, når det konstateres, at der i en periode har været øget risiko for svig," siger minister for fødevarer, fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde Mogens Jensen (S).

Urolig rigsrevision
Det er Nordisk Ministerråds brug af et bestemt fejlbehæftet regnskabsprogram, som har fået den danske rigsrevision til at blive bekymret for rigtigheden af rådets 2018-regnskab. 

”Rigsrevisionen var urolig over nogle detaljer i årsrapporten for 2018. Derfor foretages der nu en ekstern revision for at få bekræftet, at Rigsrevisionens bekymring ikke er begrundet,” siger Nordisk Råd og Nordisk Ministerråds kommunikationschef, Mary Gestrin.

Rigsrevisionen bekræfter over for Altinget, at der er udfordringer med Nordisk Ministerråds regnskabsaflæggelse, og at der er fokus på sagen.

Revisionshuset BDO har indtil videre gennemgået 91 procent af alle omkring 13.700 bilag for perioden fra 1. januar 2018 til 30. april 2019, hvor rådet stoppede med at bruge det pågældende regnskabsprogram. BDO har bedt om yderligere oplysninger om enkelte ting, men har indtil videre ikke fundet noget, som gør dem bekymret, understreger Mary Gestrin.

Følge tæt
Ministerrådets generalsekretær Paula Lehtomäki har forsikret Mogens Jensen om, at rådet har skarpt fokus på at få økonomiforvaltningen på rette køl.

"Det har jeg stor tillid til, at hun vil lykkes med. Men det vil vi naturligvis følge tæt i de kommende måneder," siger Mogens Jensen, der forventer, at alle bilag er gennemgået ved udgangen af februar måned.

 

* (Artikel opdateret onsdag kl. 11) Altinget skrev oprindeligt, at Danmark tilbageholder 30 millioner kroner ud af 80 millioner kroner. Miljø- og Fødevareministeriet oplyser, at der er tale om tilbageholdelse af 22 millioner kroner ud af cirka 58 millioner kroner. 

 

Forrige artikel Transportens OK20 indledt med fælles krav til Folketinget: Giv os mindsteløn nu Transportens OK20 indledt med fælles krav til Folketinget: Giv os mindsteløn nu Næste artikel Tidligere København-borgmester er ny generalsekretær for europæisk cyklistforbund Tidligere København-borgmester er ny generalsekretær for europæisk cyklistforbund
Kåre Mølbak er Mette Frederiksens corona-spåmand

Kåre Mølbak er Mette Frederiksens corona-spåmand

PORTRÆT: Imens Søren Brostrøm er blevet en folkehelt, har Statens Serum Instituts faglige direktør Kåre Mølbak stort set undgået rampelyset. Det på trods af, at han er en af regeringens centrale rådgivere, og ham, der i sidste ende er ansvarlig for de data, Mette Frederiksen handler på.