Sexchikane i Forsvaret: Det står værst til på Forsvarsakademiet

CHIKANE: Forsvarsakademiet er den enhed i Forsvaret, hvor flest medarbejdere oplever kønskrænkende adfærd og uønsket seksuel opmærksomhed.

Blandt Forsvarets ansatte er det de kvindelige medarbejdere på Forsvarsakademiets skoler og enheder, der oftest måtte lægge ører til lumre kommentarer og opleve uønsket seksuel opmærksomhed fra kollegerne. Det viser en omfattende undersøgelse af kønskrænkende adfærd i Forsvarsministeriets koncern, som er blevet gennemført hen over vinteren og offentliggjort i sidste uge.

Således svarer 24,2 procent af de 124 kvindelige ansatte og studerende på Forsvarsakademiet, som deltog i undersøgelsen, at de oplever, at der er en kønskrænkende omgangstone eller adfærd på akademiet. Desuden svarer 23,4 procent af kvinderne på Forsvarsakademiet i undersøgelsen, at de inden for de seneste 12 måneder har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed.

I alt 548 af Forsvarsakademiets godt 900 ansatte og studerende deltog i undersøgelsen. Akademiet består af Forsvarets seks officers- og sergentskoler samt en sprogskole og en række institutter.

Næsthøjest i Hæren
I hele Forsvarsministeriets koncern har 6,3 procent af de 2.304 kvinder, som har deltaget i undersøgelsen, svaret, at de oplever, at der er en kønskrænkende omgangstone eller adfærd på arbejdspladsen. Og 6 procent har inden for de seneste 12 måneder været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed.

Omfanget af kønskrænkende adfærd og uønsket seksuel opmærksomhed på Forsvarsakademiet er det højeste fordelt på de 11 dele af Forsvaret, som undersøgelsen er opdelt i. Næsthøjest er omfanget i Hæren, hvor 17,3 procent af de 255 kvinder, som deltog i undersøgelsen, oplever, at der er en kønskrænkende omgangstone, og 11,8 procent af Hærens kvinder har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed.

Superærgerlig chef
Resultatet af undersøgelsen kommer bag på Forsvarsakademiets chef.

"Jeg havde ikke en forventning om, at vi på Forsvarsakademiet har det højeste antal hits i forhold til oplevet kønskrænkende adfærd, så jeg er superærgerlig. For det er selvfølgelig totalt uacceptabelt," siger Forsvarsakademiets chef, kontreadmiral Henrik Ryberg, og fortsætter:

"Der vil stadig være plads til, at man kan drille hinanden. Man skal bare passe på, hvordan man gør det. Det skal ikke være sådan, at man ikke kan snakke med hinanden eller være i rum med hinanden. Men man skal respektere hinanden og være meget mere opmærksom på, hvor grænserne går," fastslår Henrik Ryberg.

Svarene er afgivet anonymt, og derfor kan Henrik Ryberg ikke se, om problemerne er størst på en bestemt af akademiets skoler eller blandt en specifik gruppe af medarbejdere eller studerende. 

Nedsætter taskforce
Forsvarsakademiet har besluttet så hurtigt som muligt at etablere et obligatorisk seminar om forebyggelse af krænkende adfærd for alle ansatte, studerende og elever, ligesom information om god arbejdskultur fremover bliver en større del af det såkaldte onboarding-program for nye medarbejdere, studerende og elever.

Samtidig nedsætter akademiet en taskforce til håndtering af krænkende adfærd og opdaterer sin trivselspolitik. Desuden vil skolen gennemføre fokusgruppeinterviews, som skal identificere, hvad der kan gøres, for at arbejdskulturen ved Forsvarsakademiet bliver bedre.

I slutningen af 2020 vil Forsvarsakademiet gentage undersøgelsen om krænkende adfærd for systematisk at kunne følge, om indsatserne fører til en forbedring. 

Tvang og voldtægt
Det er første gang, Forsvaret har spurgt sine medarbejdere specifikt om kønskrænkende adfærd. I alt 11.854 af de i alt 19.200 ansatte i Forsvarsministeriets koncern deltog i undersøgelsen, hvor de blandt andet svarede anonymt på seks spørgsmål om omgangstone, kultur, seksuel opmærksomhed, berøringer, tvang, voldtægtsforsøg og voldtægt på arbejdspladsen.

 

Forrige artikel Rørbye Rønn op til nye mediefor­handlinger: Radio24syv fik intet ud af aggressiv lobbykampagne Rørbye Rønn op til nye mediefor­handlinger: Radio24syv fik intet ud af aggressiv lobbykampagne Næste artikel Ugen i dansk politik: Konsulenter og forsvarsforbeholdet sættes til debat Ugen i dansk politik: Konsulenter og forsvarsforbeholdet sættes til debat