Signe Bøgevald: Højere cigaretpriser reducerer borgerne til marionetdukker

KOMMENTAR: Forslaget om at hæve cigaretpriserne er et symbol på alt, hvad der er i vejen med velfærdsstaten, hvor den enkeltes frihed og ansvar fjernes, skriver Signe Bøgevald Hansen.

Der er i Folketinget dannet fælles front mod rygerne i Danmark.

Senest foreslog Konservative en cigaretpris på mindst 60 kroner som modspil til Socialdemokratiet, der "kun" ønskede at hæve prisen til 50 kroner.

Ønsket om at gøre livet surere for rygere er ikke blot et sundhedspolitisk greb, men i endnu højere grad et udtryk for den velfærdsstatslige tankegang, der hersker i Danmark.

Forslaget om en højere cigaretpris kan umiddelbart lyde sympatisk.

Man ønsker at forbedre folkesundheden og frigøre unge mennesker for de meget alvorlige, sundhedsmæssige skadevirkninger, der utvivlsomt er ved rygning.

Men i sin grundessens bygger det på en systemtankegang, hvor man fra centralt hold kan regulere og beskatte borgerne ud af syndigheden og samtidig overføre endnu flere penge til den i forvejen store statskasse.

I stedet for at se borgerne som selvstændige, tænkende individer bliver de gjort til objekter og tal på et excelark, som man kan flytte rundt på og regulere.

Mennesket er ikke ufejlbarligt – ligegyldigt hvor meget diverse socialdemokrater prøver at designe os til at blive det.

Mennesket ryger, drikker og spiser til tider også CO2-udledende oksekød. Det er alt sammen valg, som det er rimeligt at kritisere og debattere.

Men ved at sætte afgifter op, regulere og forbyde usunde valg fjerner man reelt debatten omkring disse valg i samfundet.

For når flere og flere førhen personlige valg overtages og reguleres af staten, så giver valget om for eksempel rygning ikke anledning til refleksion, overvejelse og debat.

Nej, i stedet foretager man blot det valg, som staten har reguleret dig til at tage. Ikke fordi du for eksempel er oplyst om og har overvejet alle de negative konsekvenser, som rygning har.

Nej, du lever simpelthen det liv, som politikerne har designet for dig, og som giver det største plus på statsfinanserne.

Det gør sig ikke kun gældende, når det kommer til rygning. Nej, hele vores socialdemokratiske velfærdsstat bygger helt grundlæggende på en tankegang om, at vi borgere helst skal vælge lige netop den smalle og dydige sti, som politikerne udstikker for os.

Det ses på uddannelsesområdet, hvor man gennem fremdriftsreformen og uddannelsesloftet prøvede at regulere unge mennesker til at komme hurtigt og effektivt igennem uddannelsen, så man hurtigt kan komme på arbejdsmarkedet og bidrage til velfærdsstatens finansiering og overlevelse.

Forslaget om at hæve cigaretpriserne er et symbol på alt, hvad der er i vejen med den danske velfærdsstat, hvor både den enkeltes frihed og ansvar fjernes.

Ja, måske forbedres folkesundheden. Og ja, måske vil færre unge ryge fremover. Men man har fjernet noget langt mere grundlæggende fra den enkelte. Nemlig borgerens mulighed for at reflektere over og tage ansvaret for egne valg.

For når friheden til at træffe egne valg fjernes, så fjernes også muligheden for at tage ansvar for disse. Både de dårlige og de gode valg.

Netop det er den mest ærgerlige sidegevinst ved den socialdemokratiske velfærdsstat. Nemlig at den fordrer en mentalitet, der kvæler refleksionen og ansvaret hos borgerne.

-----

Signe Bøgevald Hansen (f. 1998) er formand for Liberal Alliances Ungdom. Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Forrige artikel David Trads: Jo, der er et stort problem med Greta David Trads: Jo, der er et stort problem med Greta Næste artikel Flemming Chr. Nielsen: Borgerlige debattører gør kristendom til politisk kødklister Flemming Chr. Nielsen: Borgerlige debattører gør kristendom til politisk kødklister
Et halvt år efter finansloven fremlægger regeringen klimaberegningerne

Et halvt år efter finansloven fremlægger regeringen klimaberegningerne

SAMRÅD: Regeringen løfter nu sløret for beregningerne bag finanslovens klimaeffekt. Det sker et halvt år efter, at aftalen blev indgået med politisk pres på for at få konkrete tal på bordet. Regeringen anerkender, at svaret har været usædvanligt længe undervejs.