Studerende: Carolina M. Maier forplumrer debatten om krænkelser

REPLIK: Kommentator mener, at nogle kvinder finder mænd med magt spændende. Vi bør debattere grænseoverskridende adfærd fremfor at problematisere kvinders begær, skriver Maria Lindbaum.

Af Maria Lindbaum
Tidligere forperson for Everyday Sexism Project og kandidatstuderende i anvendt kulturanalyse

Kommentator Carolina M. Maier spurgte i Altinget, "hvorfor er vi nogle kvinder, der indsmigrer os hos mænd med magt".

Den samme indgangsvinkel havde kønsforsker Karen Sjørup, da hun i Journalisten udtalte, at "nogle kvinder er meget interesserede i magtfulde mænd," og at disse kvinder "i et eller andet omfang spiller op til det".

Kald det generationskløft, eller kald det træthed over for kønsklichéer: Jeg kan simpelthen ikke se, hvad kvinders påståede præferencer i mandeafdelingen har at gøre med seksuelle krænkelser.

Det er ligesom at forsøge at løse mobning i skolegården ved at spørge, hvorfor nogle børn dog også er så forhippede på at lege med de populære børn. Det ville jo være absurd, fordi tiltrækning af popularitet og status ikke er et fripas til mobberne. Det samme bør gøre sig gældende i de voksnes skolegård.

Der er en forskel på, hvordan generationerne betragter magt, begær og grænser – og ikke mindst frihed. Frihed til at begære, hvem man vil, samtidig med at man ikke kan tillade sig hvad som helst og ikke skal finde sig i hvad som helst.

Og min generation vil hverken finde sig i uønskede berøringer eller velmenende råd om at se vores begær efter i sømmene. Vi vil nemlig ikke lade vores seksualitet begrænse af nogle krænkeres dårlige dømmekraft.

Fordrejer fokus
Jeg mener ikke, at man bør føle skamfuldhed og selvkritik ved at indrømme, at man føler sig tiltrukket af mennesker med magt.

Frigørelsen af seksualiteten har måske indtil videre handlet for meget om retten til at udtrykke den og ikke nok om at have ret til respekt og grænser samtidig. Magt kan fascinere både mænd og kvinder, og det er der intet underligt i.

Det betyder hverken, at man selv er skyld i det, hvis disse magtfulde personer skulle forgribe sig på en – og det betyder heller ikke, at man ikke selv kan have magt i den relation.

Ved at spørge, "hvorfor nogle kvinder finder mænd med magt så spændende," drejes fokus et forkert sted hen. Det burde være en samtale om grænseoverskridende adfærd, ikke en lejlighed til at problematisere kvindens begær.

Man kan sagtens tale om begærets kobling til magt i vores kultur, men når det bliver gjort i kontekst af en samtale om krænkelser, forplumres debatten langt mere, end den nuanceres. Det er to forskellige ting, og krænkelser tager netop per definition ikke hensyn til offerets begær, grænser og lyster.

Mange dårlige undskyldninger
Stillede man alle de dårlige undskyldninger i #Metoo-debatten op på række, ville de kunne nå hele vejen fra København til Skagen.

Kvinderne var udfarende, mændene forstod slet ikke, hvad de gjorde, og i øvrigt er det også lang tid siden, at det er sket. I stedet for at bruge tid på at spekulere over, om de krænkede kvinder har trådt en millimeter forkert på den moralske trædesten, så lad os kalde det, hvad det er: Et forsøg på at løbe fra det ansvar, som krænkeren har, og belejligt placere det hos kvinden.

På det seneste har det handlet om magt. Kvinder elsker mænd med magt, og derfor – må vi forstå – er det faktisk lidt kvindernes egen skyld, at de bliver udsat for grænseoverskridende opførsel.

Vi bør i stedet holde blikket rettet mod den opførsel, som vi ikke ønsker at acceptere i vores samfund. Og det er ikke kun ud fra et princip om ikke at give ofre skylden.

At problematisere nogle kvinders seksualitet er ganske enkelt ikke en effektiv måde at komme krænkelser til livs på.

Forrige artikel WWF-præsidiemedlem: Altingets trofæjagt på WWF-general er fejlagtig og historieløs WWF-præsidiemedlem: Altingets trofæjagt på WWF-general er fejlagtig og historieløs Næste artikel Fagfolk: Screening for lungekræft kan blive en lappeløsning Fagfolk: Screening for lungekræft kan blive en lappeløsning