Sundhedsplejersker: Ellers tak til flere private tilbud til ammende kvinder

REPLIK: Debattør mener, at besparelser i det offentlige gør, at private aktører skal hjælpe ammende mødre. Men alle kvinder får tilbudt hjælp til amning af sundhedsplejersker, mener formand.

Af Susanne Rank Lücke
Formand, Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker

Der burde ikke være behov for privat hjælp til ammende mødre, for alle kvinder i Danmark får tilbudt hjælp til amning af sundhedsplejersker. 

Men i debatindlægget 'Der er for få private sundhedstilbud til ammende mødre' bragt i Altinget argumenterer Martin Lindberg for, at massive besparelser i det offentlige sundhedsvæsen går ud over ammende mødre. Han mener derfor, at der er brug for private aktører.

Martin Lindberg, som er medstifter af en hjemmeside for private aktører, fremhæver den private virksomhed Jordemoderhuset og nævner ikke med et ord de offentlige sundhedsplejersker.

Som sundhedsplejersker kommer vi tidligere og tidligere ud netop for at forsøge at imødekomme behovet for hjælp til etablering af amning. Mange sundhedsplejersker er særligt uddannede ammekonsulenter.

I en del kommuner kommer vi på besøg allerede under graviditeten for at forberede barselsforløbet, og ofte kommer vi efter den ambulante fødsel på anden- eller tredjedagen.

Styrk sundhedsplejen over hele landet
Private ydelser er for dem, som har råd til at betale, mens den offentlige sundhedspleje er for alle. 

I stedet for at yde støtte til flere private ydelser, er der brug for at styrke sundhedsplejen over hele landet ved at gøre kvinder opmærksomme på, at de kan få hjælp efter behov.

Martin Lindberg refererer i sit debatindlæg til, at de årlige Landsdækkende Undersøgelser af Patientoplevelser blandt fødende (LUP Fødende) viser, at mange kvinder føler sig utilstrækkeligt forberedt på håndtering af fødselsforløbet og ikke føler, at de får den fornødne hjælp på hospitalet til etablering af amningen.

Som formand for Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker mener jeg ikke, at det er et argument for flere private aktører.

Det er derimod et godt argument for, at alle kvinder over hele landet skal have tilbud om besøg af en sundhedsplejerske før fødslen. På den måde skaber vi lighed i sundhedstilbud.

Hvad Martin Lindberg glemmer at skrive er, at selvsamme LUP-rapport netop viser, at der er stor tilfredshed med sundhedsplejerskernes arbejde.

Forrige artikel Cepos: Stop klynk for at få flere penge gennem udligningsordning Cepos: Stop klynk for at få flere penge gennem udligningsordning Næste artikel Carl Holst: Det mørke kapitel i Venstres historie har skabt dysfunktionalitet Carl Holst: Det mørke kapitel i Venstres historie har skabt dysfunktionalitet