Venstre vil støtte Tesfayes omstridte lovforslag, men stiller to centrale krav

HASTEBEHANDLING: Venstre vil bakke op om regeringens lovforslag, der vil give Mattias Tesfaye mulighed for at tage statsborgerskabet fra danskere. Men partiet kræver at blive imødekommet på to centrale krav.

Venstre erklærer sig parat til at bakke op om det omdiskuterede lovforslag, der skal gøre det muligt for udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) at fratage statsborgerskabet fra fremmedkrigere.

Men partiet vil kun lægge mandater til lovændringen, hvis der bliver lavet to afgørende ændringer i lovteksten.

Dels skal der indføres en såkaldt solnedgangsklausul, så loven skal genhandles inden sommerferien 2021. 

"Hastebehandlede lovforslag er i sagens natur gennemført i hastværk, og vi skylder en grundig og ordentlig behandling. Folketinget skal altså genbehandle lovforslaget inden udgangen af næste folketingssamling," sagde indfødsretsordfører Morten Dahlin (V) under onsdagens førstebehandling af lovforslaget.

Samtidig kræver Venstre, at det sikres, at borgere, der får frataget deres statsborgerskab, sikres en "reel" og ikke blot "teoretisk" adgang til en domstolsprøvelse af afgørelsen.

"Vi skal sikre, at retssikkerheden er i orden, og at retsstaten ikke bliver sat ud af spil. Vi skal bevise, at vi er bedre end de her mennesker. Og vi er bedre end de her mennesker," sagde Dahlin.

Dommerforeningen har i et høringsvar til lovforslaget anbefalet, "at man i det mindste sikrer en ankeret, som matcher den i retsplejeloven". 

Og det støtter Venstre ifølge Morten Dahlin op om.

"Vi kan være bekymrede for, at der kan være situationer, hvor man ikke er blevet oplyst inden for de fire uger. Og derfor kan en mulighed være at få indbygget en dispensationsadgang, så fristen på fire uger bliver udvidet," siger han.

Gammel Venstre-idé
Hvis de to ændringsforslag bliver vedtaget, vil Venstre stemme for regeringens kontroversielle lovforslag. Og det var da også den daværende VLAK-regering, der i foråret første gang fremlagde idéen om en ren administrativ fratagelse af fremmedkrigeres statsborgerskaber.

"Venstre støtter helt grundlæggende lovforslaget, som udspringer af en aftale, som vi selv lavede før sommerferien. Det gør vi, fordi de her fremmedkrigere ikke hører hjemme i Danmark, og fordi vi har en forpligtelse til at gøre alt, hvad vi kan, for at de ikke betræder dansk jord," sagde Dahlin i folketingssalen. 

 

Radikale ser positivt på ændringer
Muligheden for at sikre en dispensationsordning, så den reelle adgang til domstolene bliver udvidet, glæder De Radikale.

"Vi støtter kun lovforslaget, hvis det fra start bliver en domstol, der træffer afgørelsen. Men jeg kan sige, at vi støtter ændringsforslagene. Det lyder fornuftigt, og det er noget, vi gerne vil arbejde videre med i udvalgsarbejdet," siger indfødsretsordfører Andreas Steenberg (R).

Dansk Folkeparti: Hvornår skal solen gå ned?
Uden støttepartiernes opbakning, må S-regeringen kigge mod de blå stemmer. Dansk Folkeparti har meldt ud, at de i store træk støtter lovforslaget. De er dog noget kritiske over for den solnedgangsklausul, som Venstre foreslår at vedlægge lovgivningen.

"Hvornår skal solen så at sige gå ned, sådan at de her landsforrædere alligevel kan vende tilbage? Jeg forstår overhovedet ikke, hvorfor de her regler skal ophæves på et eller andet tidspunkt efter Venstres forgodtbefindende," spurgte Morten Messerschmidt i salen.

Til det svarede Morten Dahlin:

"Vi mener, at vi som Folketing skylder folket, at når et lovforslag bliver vedtaget i hastværk, så skal vi kigge på lovgivningen igen."

Hvis der opstår flertal bag lovforslaget, kan det allerede vedtages ved tredjebehandlingen torsdag i denne uge. 

Sammen med Socialdemokratiet har Venstre de afgørende mandater, så forslaget kan stemmes igennem.

Følg L 38 Lov om dansk indfødsret med videre
(Udlændinge- og Integrationsministeriet)

24/10
2019
24/10
2019
24/10
2019
24/10
2019
23/10
2019
22/10
2019
22/10
2019
22/10
2019
14/10
2019

,

Forrige artikel Enhedslisten kræver garanti mod SU-besparelser med finansloven Enhedslisten kræver garanti mod SU-besparelser med finansloven Næste artikel Rapport: Derfor vandt Loud DAB-udbuddet Rapport: Derfor vandt Loud DAB-udbuddet