Eva Flyvholm (EL) spørger forsvarsministeren, hvad det er for særlige forhold i Danmark, der - i modsætning til i andre europæiske lande - gør det nødvendigt, at den centrale cybersikkerhedsmyndighed skal være en del af efterretningstjenesten med deraf følgende undtagelse fra at skulle være underlagt vigtige persondatabeskyttelsesregler