Kristian Hegaard (R) spørger justitsministeren, Nick Hækkerup, om ministeren kan redegøre nærmere om det aktuelle problems omfang vedrørende terrorfinansiering og hvidvask inden for de nuværende regler