Kristian Hegaard (R) spørger justitsministeren, Nick Hækkerup, om ministerens kommentar til de kritiske høringssvar vedrørende de bureaukratiske elementer angående forslagets del om fremsendelse af regnskaber