Lisbeth Bech Poulsen (SF) spørger forsvarsministeren, om, hvorfor de bestemmelser i loven, der er baseret på den nuværende persondatalov, fortsat vil skulle fortolkes i overensstemmelse med forarbejder til og praksis efter persondataloven, når denne ophæves og ikke vil skulle fortolkes i lyset af reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nye databeskyttelseslov