Lisbeth Bech Poulsen (SF) spørger forsvarsministeren, om og hvordan ministenen agter at udmønte sin bemyndigelse til at kunne bestemme, at databeskyttelsesforordningen og den nye databeskyttelseslov helt eller delvist skal finde anvendelse