Martin Lidegaard (R) spørger forsvarsministeren, i hvilket omfang de hidtil gældende regler bliver videreført 1:1 i den nye lovgivning vedrørende Center for Cybersikkerhed