Rosa Lund (EL) spørger justitsministeren, Søren Pape Poulsen, på hvilket niveau i Kriminalforsorgens organisation det afgørende skøn over, om en indsat er radikaliseret, ekstremistisk eller i risiko for at blive det, skal foretages