Sundheds- og Ældreudvalget spørger sundhedsministeren, Ellen Trane Nørby, om ministeren vil oversende en detaljeret oversigt over processen for udarbejdelse af notatet om drengeomskæring