Troels Lund Poulsen (V) spørger miljøministeren, Lea Wermelin, om der er afsat midler på FFL20 til yderligere initiativer for at nå Danmarks reduktionsforpligtelse på ammoniakudledningen i 2020