Tak for dit engagement i vores fælleskab


Er du sikker på, at du vil anmelde denne kommentar?

  • Sidsel Jensdatter Lyster ·

    Stop statspålagt stalking af voldsramte kvinder

    Jeg er talsperson for en stor gruppe kvinder, ca. 600 personer ialt, som er bundet sammen med en forfølger efter skilsmissen. Politikerne og myndighederne opfordrer voldsramte kvinder til at forlade deres parforhold. Men Forældreansvarsloven binder disse kvinder sammen med deres krænkere. Jeg har kendskab til 11 kvinder, som har siddet i fængsel for ikke at udlevere deres børn - to af disse har senere fået myndighedernes ord for at tilbageholdelsen var velbegrundet og udleveringen til alvorlig fare for barnet. Alle kvinderne bliver ødelagt og ryger ud af arbejdsmarkedet, fordi de ikke kan få de voldelige ekspartnere ud af deres og børnenes liv. Formålsparagraffen i Forældreansvarsloven handler om ligestilling af fædre, om samarbejde og om børns ret til to forældre. Der er INGEN beskyttelseshensyn ifht. stalkingramte kvinder og udsatte børn i den formålsparagraf, som er altafgørende for lovens administration i Ankestyrelsen og Statsforvaltningen. Til forskel herfra har Serviceloven, som kommunerne følger, barnets tarv sat ind i formålsparagraffen. Derfor er der modstrid mellem Forældreansvarsloven og Serviceloven. Og det medfører, at børn i mange tilfælde udleveres til dømt samvær med psykopater og krænkere. Mens kommunerne med deres lov i hånden tvangsfjerner børnene fra de beskyttende bopælsforældre for at stoppe samværene. Få barnets tarv defineret ifølge Menneskerettighedskonventionen og almen psykologi om børnebeskyttelse. Sæt minimumstandarder i loven for, hvad børn IKKE må udsættes for. Nedsæt kravene til samværsstop, så samværet kan stoppes forebyggende i højkonfliktsager, og ikke når barnet er ødelagt, diagnosticeret eller anbragt uden for hjemmet. Og stop med at se så meget på ligestillingen. Ved at ligestille fædrene - også dem med psykopatiske træk - har I indført en grov diskriminationspraksis i forhold til voldsramte kvinder. Flere af disse kvinder er flygtet til udlandet for at beskytte børnene, og har mistet forældremyndigheden og børnene på grund af børnebortførelse. Her ville det hjælpe at se på barnets tarv. Kvinder i voldelige forhold er som oftest alene om omsorgen for børnene. Det ligger i definitionen af et voldeligt forhold, at det er patriarkalsk. Det er altså ikke bare primære omsorgspersoner - men reelt alenemødre i forholdet - i tvinger til at udlevere børnene og samarbejde med den voldelige mand, med trusler om fængsel og tab af børn, hvis ikke mødrene makker ret. Der står i vejledningen til forældremyndighed og samvær, at vold og stalking kan medføre tab af forældremyndighed og nedsat samvær eller bortfald af samvær. Men denne del af vejledningen er ikke indskrevet i selve loven. "myndighedschikane", som skulle frasorte psykopaterne, fordi det er et fast mønster i højkonfliktsager med en psykopat, er ifølge Lars Barfoeds svar til Karina Dehnhardt Lorenzen lovens beskyttelse af børn imod psykopater. Men hvad nytter det, når denne del af vejledningen om samarbejdschikane ikke er indskrevet i loven? Lovteknikken, hvor formålsparagraffer afgør lovadministration, og hvor lovteksten er bindende, mens vejledningen alene er vejledende, gør, at loven tilgodeser voldelige fædre, som chikanerer deres ekspartnere og bruger børnene som våben. Kvinder bliver derfor ikke beskyttet. Istanbulkonventionen burde implementeres i forældreansvarsloven - dét ville være ligestilling. Og de gode fædre skal selvfølgelig se deres børn - hvilket som regel sker UDEN lovgivning, men helt på frivillig basis i de fleste normale hjem. Alle højkonfliktsager, jeg er stødt på, er psykopati-sager, når man kommer ind under overfladen.

Prøv børn gratis i 14 dage

  • Artikler
  • Debat
  • Politisk kalender
  • Spørgsmål og svar
Dagens portal