Tak for dit engagement i vores fælleskab


Er du sikker på, at du vil anmelde denne kommentar?

  • Nina Larsen Saarnak ·

    Vi har brug for planlægning i Danmark

    Vi har 20.000 ledige sommerhusgrunde. Vi har planlagte erhvervsarealer nok til at rumme erhvervsvæksten de næste 50-100 år. Vi har 256 steder muligheder for at bygge hoteller, feriecentre og nye forlystelsesparker inden for kystnærhedszonen, hvor andelen af arealer der er overgået til bymæssige aktiviteter og infrastruktur i øvrigt overstiger resten af landet. Der er i kommuneplanerne arealer nok til de næste 75 års byggeri over hele Danmark. Der er med andre ord byggemulighederne nok, og planloven har ikke forhindret det store udbud. Danmark er et lille land. Løsningen er derfor ikke at undgå planlægning. Løsningen er ikke for en hver pris at lempe regler, så der kan bygges og produceres over alt, med store omkostninger for samfundet til ny offentlig forsyning og service langt uden for byerne. Og løsningen er ikke, at det åbne land konkurrerer med byernes erhvervsområder på jordpriserne. En revidering af loven bør sikre en bæredygtig udvikling i hele landet, der værner om miljøet og udvikler naturen. Vi skal have en stærk og god planlægning, der sætter rammerne for udviklingen af fremtidens samfund.

Prøv civilsamfund gratis i 14 dage

  • Artikler
  • Debat
  • Politisk kalender
  • Spørgsmål og svar
Gratis prøveabonnement