Tak for dit engagement i vores fælleskab


Er du sikker på, at du vil anmelde denne kommentar?

 • Lars P. Sørensen ·

  Den tredje vej??

  Kristian Pihl fremfører de samme ukorrekte påstande igen og igen, det er simpelthen ikke ok og der er gjort opmærksom på det MANGE gange!

  Der er feks ikke tale om en "omløbskanal" men et stort bredt vandløb med masser af sten og fart i vandet!
  Prisen på "flere hundrede millioner" er heller ikke korrekt, i hvert fald ikke når man ser de forslag Rambøll har lavet.
  Tange å har ikke de nødvendige forhold til at kunne skabe en selvreproducerende laksestamme, den er simpelthen ikke stor nok!
  Det er der lavet undersøgelser omkring, så det er altså ikke korrekt at den å "byder på ganske gode livsbetingelser"
  Den "tredje vej" løser heller ikke problemerne for laks, havørred og ål etc i Gudenåen og det gælder både opstrøms søen og nedstrøms værket. Her er et par citater fra et dokument tilhørende miljø og fødevareministeriet omkring det emne:

  "Svingninger i vandføringsforholdene foranlediget af Tangeværkets samt Tange Sø’s påvirkning af vandtemperaturen og pH niveauet er medvirkende til, at de fysisk/kemiske forhold nedstrøms Tange Sø er uegnet opvækstområde for ørred og laks."
  "Samlet kan det konkluderes, at gydningen i hovedløbet i dag ikke resulterer i nogen nævneværdig produktion af lakse- og ørredsmolt."

  Og

  "En forudsætning for at der fremover kan ske en væsentlig produktion af ørred eller laks i Gudenåens hovedløb er, at der skabes gode passageforhold ved Tange Sø."

  Med de citater for øje må man for alvor stille spørgsmålstegn ved "den tredje vej" og de overvejelser der ligger bag!
  Hvis Kristian Pihl reelt søger et kompromis, så skulle han måske ikke starte med at forkaste andres løsninger, men i stedet arbejde for en biologisk forsvarlig løsning på de voldsomme problemer omkring Gudenåen.

Prøv christiansborg gratis i 14 dage

 • Artikler
 • Debat
 • Politisk kalender
 • Spørgsmål og svar
Dagens portal