Tak for dit engagement i vores fælleskab


Er du sikker på, at du vil anmelde denne kommentar?

 • Poul Vejby-Sørensen ·

  Jeg holder mig til sagen

  LPS.
  Jeg henviser til NOVANA’s mangeårige observationer om, at en halvering af N ikke har givet nævneværdige resultater for sigtdybde og iltindhold.

  Det hænger da overmåde fint sammen med, at det ensidige fokus på N er forfejlet. Den påståede ”kobling” findes simpelt hen ikke.
  Desuden siger jeg, at fosforforurening fremmer den fysiologiske tilstand ”kvælstofbegrænsning”. Men når et økosystem har kvælstofbegrænsning betyder, at det får tilført for meget fosfor. Og hvad gør man, hvis der tilføres for meget fosfor? Man begrænser fosfor. Men det gør vi ikke i Danmark. Vi udleder i stedet masser af fosfor fra renseanlæg (10 gange så meget som vore naboer), så kvælstoffølsomheden forøges og medfører modellernes krav til yderligere begrænsning af kvælstof.

  Samtidig med, at politikere, der ikke ved bedre, råber på, at ”forureneren skal betale”, så sikrer de med deres politik, at regningen for mange års ineffektiv spildevandsbehandling sendes ud til et erhverv, der ikke har andel i den fadæse. Det er politik. Men desværre understøttes den af myndighedsbetjeningen.

  Så siger du: ”Hvis ikke vi får styr på kvælstoftilførslen til disse vande så kan vi ikke opfylde kravene om god økologisk tilstand”.
  Hvilke krav? EU stiller ikke krav om noget som helst om kvælstof. Kravet om x tons kvælstof er opfundet af Aarhus Universitet og bygger på modeller, der ikke klarer testen for seriøst videnskabeligt arbejde, hvad de sådan set selv har erkendt. Så skrækkampagnen bør afløses af en seriøs diskussion om, hvad vi skal gøre for at opnå ”god økologisk tilstand”.
  Man kunne jo prøve at lave et ægte ålegræskrav, og ikke oversætte det til noget, der ensidigt forbindes til kvælstof ved hjælp af ubrugelige modeller.
  Problematiseringen af Landbrugspakken er opfundet af politiserende forskere, politikere og journalister. Seriøse forskere hopper ikke på den slags pjat med decimalregning på usikre størrelser.

Prøv børn gratis i 14 dage

 • Artikler
 • Debat
 • Politisk kalender
 • Spørgsmål og svar
Dagens portal