Tak for dit engagement i vores fælleskab


Er du sikker på, at du vil anmelde denne kommentar?

 • Niels Åge Skovbo · selvstændig

  Poul Vejby-Sørensen og fosfor balladen

  Poul Vejby-Sørensen skriver i sit svar til mig, citat "Niels Åge Skovbo tager fejl
  Landbruget har ikke udledt "ekstreme mængder" fosfor. Landbrugets P-udledning er stort set uændret over tid. "...undskyld mig, har du slet ikke læst på lektien ?? i Videnskab.dk er der en artikel fra professor Stig Markager der fortæller følgende; "Fosfor og kvælstof kommer især fra landbrug

  Endelig er det ikke korrekt, at fosfor hovedsagelig kommer fra byspildevand.

  Sådan var det engang. Men siden sidst i 1980’erne er spildevandet blevet renset effektivt, og i dag kommer fosfor overvejende fra det åbne land. Så forureningen af havet med både fosfor og kvælstof stammer altovervejende fra landbruget.
  Det er siden reduceret til omkring 57.000 tons kvælstof og 2.400 tons fosfor, altså med henholdsvis cirka 52 og 88 procent. Af de 57.000 tons kvælstof, som udledes i dag, kommer cirka 66 procent fra landbruget, 23 procent som baggrund fra det åbne land og 11 procent fra rensningsanlæg.

  Der har været en meget markant reduktion af Danmarks næringsstoftilførsler til havet, som har medført meget betydelige og veldokumenterede forbedringer af miljøet. Ser man på tilførslerne i et lidt længere perspektiv, er de dog stadig meget høje.".

  Det er derfor helt urimeligt, at du igen og igen fremfører, at udledningen skal ikke har noget med landbruget at gøre. Det er faktuelt forkert.

  Og så tager du helt fejl. DCE har jo også påpeget, at den økologiske tilstand i de danske maritime miljøer IKKE har det godt. Under 30 % af de Danske farvande har God Økologisk Tilstand, og vi skal være 100 % i mål senest 2027 jvf. EUs vandrammedirektiv. Derfor nytter det ikke noget, at du vedbliver med at kæmpe for merudledning, når der burde reduceres for at nå målsætning. En fjord, et bælt mfl. har det så skidt nu, at det tager tid, at få biologien vendt til det bedre. Når det er sket, kan fjorderne blive gode til at rense for både N og P, men lige nu, hvor vi har så massive perioder med iltsvind (kæmpe stort i 2016) at farvandene dør. Når en fjord er død, så tager det tid at komme op i niveau igen. Man kan sige, at i et ludospil, vil vi blive slået tilbage til start. Indtil videre, er du og BL, i fuld gang med at slå os alle sammen tilbage. Det er ikke rimeligt, og jeg kan godt betro dig, at EU har nøje øje med hvad der sker i DK. En granskning af basline, kommer uvilkårligt på programet meget snart.

Prøv børn gratis i 14 dage

 • Artikler
 • Debat
 • Politisk kalender
 • Spørgsmål og svar
Dagens portal