Tak for dit engagement i vores fælleskab


Er du sikker på, at du vil anmelde denne kommentar?

 • Erik Pedersen ·

  Borgerligt liberal modstand mod de harmoniseringen der vil skabe det EU helt generelt lider under manglen af

  Nu ses atter den destruktive omklamring af de arbejdsskadede regler udformet af de kun udnyttende løsninger af lønmlønmodtager mulighed og enighed for at bremse den og de forarminger som borg.liberale altid påberåber sig selv, undtaget lønmodtagerne i den nederste del af lønhirakiet, som er frit til udnyttelse og udpiningen som de borg.liberale altid påtvinges, netop den og dele af arbejdsmarkedet i Danmark og som med kun en bevisførelse til den type af falske forkæmpere, for fastholdelsen af den, uden relle kampskridt eller viljer,, for at ALLE i det danske arbejdsmarked får del i friheden, men altid under større eller mindre behov for ejerne, aldrig fra de behov som vi som demokratiske civiliserede borgere i et frit demokrati, forsøger påstået at bevise hele vejen gennem den påståede organiserede regulering af vort arbejdsmarked skule skabe forudsætninger for også alle også de udenfor og uden beskæftigelse , ikke med love ang udbud og økonomiske fattig gørelser skabt via arbejdsmarkeds udformningen af det i Danmark, hvor begge parter endda underskriver, men hvor kun den ene side endda sporadisk, har forsøgt at kæmpe for en ligestilling, hvor arbejdsgiverne aldrig har overholdt de aftalte betingelser og vilkår, for at sammen bekæmpe svindel og bedrag, med og via brud som både forbedre og forringer vilkårene og kurrencen på produktionen og ikke på og med de ulige vilkår, som jo sker bevidst af arbejdsgiver parten i det danske arbejdsmarked som aldrig i de over 50 års deltagelse af mig har eller ville straffe de arbejdsgivere der bevidst lavede brud og endda ud konkurrede de arbejdsgivere der forsøgte at overholde de aftalte vilkår og endda også lovene omkring beskyttelsen rent sikkerhedsmæssigt af lønmodtagerne men enten måtte lukke eller også deltage i at bryde de aftaleforhold som jo så nydeligt og forholdsvist blev aftalt ved udløbet af aftalen, men aldrig er overholdt eller kæmpet for at overholdes af begge parter i det danske arbejdsmarked og desværre selv om han Løkkegård med det samme mandat som venstre vælgerne valgte ham med for at gennemføre venstres politik i EU Hvor han igen snyder venstre vælgerne ved at hoppe til de radikale, som heller ikke vil sikre lønmodtagernes arbejdsvilkår og levestandarden på niveau med resten af samfundet, og derfor er både borgerligt liberalt i alle sine gerninger politisk, og er defor ikke nogen større ændringer for Løkkegård at rep. Med et venstre mandat fra venstre vælgerne
  Derfor er hele ændringen med en fastsat minimums løn skala nærmest at foretrække frem for en aftale form af parterne på arbejdsmarkedet men hvor kun den evne straffes for ikke at gøre det og derved for lang tid siden relt har sat den og disse aftaler udaf kraft.
  Som lige nu netop er hel aktuel med alle de forhold sikkerheder både økonomiske og sikkerhedsmæssige der efterhånden i vort såkaldte demokratiske og såkaldt civiliserede samfund er helt ude af vort indbyrdes samfunds betingelser for mulighederne for at skabe sig værdige livsvilkår for den del af lønmodtagerne der er med laveste lønninger osv er udelukket fra via"de frie markedskræfter hærgen af vort demokrati og vor civilisation som skulle være med ligheden som gældende i Danmark, men grundet i disse egoismer ikke er det.

Prøv christiansborg gratis i 14 dage

 • Artikler
 • Debat
 • Politisk kalender
 • Spørgsmål og svar
Dagens portal