Tak for dit engagement i vores fælleskab


Er du sikker på, at du vil anmelde denne kommentar?

  • Villi John Petersen · Fhv. skoleinspektør og forfatter

    I.R.Bertelsen: salvelsesfuld sludder

    Hvad nytter det, at du kan remse op om menneskelig respekt, fællesskab, gensidighed og, hvad ved jeg, når du ikke gider at sætte dig ind i, hvad Marie Krarup mener med sine udtalelser. Udsagnet "Fredens Europa er historieforfalskning" er jo sandt, fordi, det var Nato, der opretholdt freden under den kolde krig. Hvis EF - og siden EU - overhovedet havde en mening, var de nærmest imod. Meningen med Kul og Stålunionen og siden EEC var heller ikke fred; men Frankrigs forsøg på med udnyttelse af den tyske industri at genetablere sig selv som stormagt i Verden. Derfor ville de Gaulle ikke have England med i "De seks". "Frankrig har ingen venner, kun interesser", som han meget klogt sagde. (Gid danske politikere var lige så kloge). EU er en imperiedannelse, der bl.a. på grund af det uigennemsigtige bureaukrati nærmest kan sammenlignes med en multinational koncern, som f.eks. Shell. Imperier er aldrig fredsbevarende, tværtimod var europæiske imperiers magtbrynde skyld i 1. verdenskrig, som igen udløste 2. Verdenskrig. Indadtil peger den relative fattigdom og over 50% ungdomsarbejdsløshed i Sydeuropa, euroen, den manglende håndtering af flygtningekatastrofen og domstolens systematiske nedbrydning af nationalstaternes suverænitet på eget territorium heller ikke på fred og fordragelighed, men vel nærmest på borgerkrig. EU "det falske Europa", fordi der ikke findes et EU-folk; men der er mange nationer i Europa - ca dobbelt så mange som i EU

Prøv børn gratis i 14 dage

  • Artikler
  • Debat
  • Politisk kalender
  • Spørgsmål og svar
Dagens portal