Tak for dit engagement i vores fælleskab


Er du sikker på, at du vil anmelde denne kommentar?

 • Eva T. Jacobsen · Cand. psych.

  Mobilstrålingen HAR helbredskonsekvenser

  Imran Rashids indlæg den 24.08 er yderst relevant. Imidlertid er den konstante digitale "påhed" ved skærmene også en helbredsrisiko på grund af strålingen fra skærmene.
  Det gør jeg rede for i min nye bog "Mørkelægning af mobilstrålingens konsekvenser. Hvordan myndighederne misinformerer om den massive elektrosmog og de helbredsskader den medfører".

  Bogen er faktisk det første større værk på dansk som kaster lys over mobilstrålingens skyggesider ved at samle brikkerne i et billede, hvor der dagligt meldes om eksplosiv stigning i mange forskelligartede komplekse symptomer, sygdomme og handikap bl.a. stress, depression, ADHD, EHS, demens samt hjernekræft.

  Der er mange bud på, hvad årsagen til denne stigning er, men i Danmark kan ingen tilsyneladende få øje på den kæmpestore elefant i glasbutikken, nemlig den tiltagende trådløse stråling fra smartphones, tablets, mobiltelefoner, mobilmaster, wi-fi, hotspots, etc. Den bestråling, som vi alle bliver udsat for overalt døgnet rundt i stadig stigende intensiteter – nu også snart med 5G!

  Når Sundhedsstyrelsens specialkonsulent Lotte Bærum i sin replik til Imran Rashid skriver, at der vedr. smartphones/tablets "endnu ikke er et solidt videnskabeligt grundlag for at udtale os med sikkerhed om, hvordan brugen af dem påvirker vores helbred", så glemmer hun ganske, at WHO's kræftforskningsagentur IARC (International Agency for Research on Cancer) har klassificeret mobilstråling som en 2B kræftfremkaldende agens, fordi en overvældende mængde international forskning dokumenterer, at elektromagnetisk stråling har mange biologiske skadevirkninger, især hvad angår centralnervesystemets funktion og udvikling, herunder skader på DNA.

  I dag ved de fleste, at både DDT, bly, nikkel, dioxin og HPV udgør en kræftrisiko, men hvor mange er klar over, at World Health Organisation (WHO) også har klassificeret både magnetfelter, elektriske felter (ekstremt lave frekvenser) og trådløs radiofrekvent stråling som ligeså kræftfremkaldende?

  Åbenbart ikke Lotte Bælum fra Sundhedsstyrelsen!

  Da jeg er psykolog fokuserer jeg på de neurologiske skader og sygdomme, som ofte inkluderer psykiske og adfærdsmæssige symptomer. Men jeg redegør også i tekniske og historiske afsnit for emner som fx radiofrekvent stråling, lavfrekvente elektromagnetiske felter, dirty electricity, og hvordan andre vestlige lande har taget forholdsregler bl.a. sænket grænseværdier for strålingen for at beskytte deres befolkninger, ikke mindst børnene. Disse grænseværdier er unødvendigt høje og skadelige for både mennesker, dyr og planter og i højere grad begrundet i økonomiske, politiske og militære hensyn end de helbredsmæssige hensyn.

  I min velunderbyggede bog retter jeg skytset mod de danske myndigheder og anklager dem for ikke at oplyse befolkningen om mobilstrålingen, men tværtimod for bevidst at mørkelægge og misinformere om de konsekvenser, den har for vores helbred. Jeg påviser, at vi på grund af bestrålingen nærmer os en epidemi af specielt neurologiske sygdomme - en sand folkesundhedskatastrofe.

Prøv uddannelse gratis i 14 dage

 • Artikler
 • Debat
 • Politisk kalender
 • Spørgsmål og svar
Gratis prøveabonnement