Tak for dit engagement i vores fælleskab


Er du sikker på, at du vil anmelde denne kommentar?

  • Søren Wium-Andersen · Biolog, cand. scient.

    ”Dansk Energi” misbruger certificeringsordningerne

    Brancheaftalen henviser bl.a. til certificeringen gennem Forest Stewardship Council, FSC, der er en produktionsskovs-certificering. Den tillader i dag, at hele biomassen bestående af gammelt løvtræ udtages af statens skove i forbindelse med tyndinger og hugst for at blive anvendt til tømmer eller flis, hvorved skoven fastholdes i ugunstige tilstand, hvad angår biodiversiteten. Naturstyrelsen, NST, indberettede i 2013 til EU-Kommisionen, at ”Vigtige danske skove er i ugunstig tilstand, når det gælder biodiversitet. Der er for få gamle træer og for lidt dødt ved i skovbunden, og det skal der være, hvis planter og dyr skal trives og udvikle sig.” EU fremhæver efterfølgende skovens ugunstige biodiversitets tilstand i sin revisionsberetning i 2017: ”Revision af gennemførelsen af EU's miljøregler – landerapport for Danmark”. At den ugunstige tilstand for biodiversiteten bl.a. skyldes en total fjernelse af hele skovens biomasse, havde NST ikke fået rettet op på i den mellemliggende periode. At store dele af biomassen anvendes til flis og direkte skader klimaet ved at øge udledningen af CO2 på det korte sigt, tager FSC-certificeringen heller ikke højde for. Derfor er det meget beklageligt, at FSC certificeringen anvendes som en undskyldning ikke blot af NST, men også af energiproducen­ternes interesseorganisation ”Dansk Energi” for at anvende flis i energiproduktionen til skade for såvel biodiversiteten som klimaet.

Prøv christiansborg gratis i 14 dage

  • Artikler
  • Debat
  • Politisk kalender
  • Spørgsmål og svar
Dagens portal