Tak for dit engagement i vores fælleskab


Er du sikker på, at du vil anmelde denne kommentar?

 • Claus Thøgersen · Blindefonden

  Danmark modarbejder synshandicappedes adgang til bøger!

  Det er glædeligt at Margrete Auken som en af de få politikere er med til at kæmpe den her kamp! Situationen i Danmark er langt mere kompliceret end man skulle tro. I teorien har vi som syns- og læsehandicappede ret til at få produceret bøger i tilgængelige formater. Det står tydeligt i den nuværende ophavsretslov paragraf 17. På blindefonden har vi siden starten af 1990’erne fremstillet elektroniske tekster til blinde- og læsehandicappede. Vi har valgt at læse undtagelsesbestemmelsen i paragraf 17 som den står, nemlig at vi kan fremstille bøger i tilgængelige formater uden at skulle have hverken tilladelse fra forlagene eller at betale penge for at stille bøgerne tilrådighed for vores godkendte brugere. 0
  Da jeg overtog jobbet som leder på Blindefonden kontaktede jeg Kulturministeriet for at få bekræftet at teksten i ophavsretsloven betød det der stod. Det gjorde jeg fordi det store offentlige bibliotek NOTA havde valgt at stoppe produktionen af elektroniske bøger til private, fordi man ikke kunne enes med forlagene i forhold til at få adgang til de elektroniske udgaver af de bøger. Ved at få agang til forlagenes elektroniske tekster vil det være muligt at fremstille bøgerne i de formater der kan bruges af blinde, langt hurtigere og billigere end ved at skulle indskanne den almindelige trykte bog. Kulturministeriet var helt enige med forlagene, uanset teksten i ophavsretsloven mener de ikke det var lovligt at remstille elektroniske tekster i særlige formater til en afgrænset brugergruppe af synshandicappede. Den holdning ville man dog kun fortælle mundtligt, det har ikke været muligt at få den her ret alternative udlægning af en klar lovtekst hverken på skrift eller e-mail. Samtidigt med har man ikke fra ministeriets side ønsket at få opdateret lovteksten. Marrakesh har vist sig at værre det der omsider vil bryde den her helt ulogiske situation, fordi man i Danmark vil være nød til at opdatere de gældende regler. Når vi har talt med ministeriet om det her, har det været klart at man er helt på forlagenes side. Man går ind for ”frivllige aftaler”! På vores område betyder det at vi frivilligt skal afstå retten til at få tekster i særlige tilgængelige formater til synshandicappede, medmindre vi vil betale for det.

  En udvikling der i teorien kunne være virkelig positiv for os er fremkomsten af både komercielle og offentlige e-bogstjenester. Tænk hvis de her tjenester ville gøre det muligt for synshandicappede at læse bøger på computer eller smartphones lige som alle andre brugere. Der vil selvfølgelig stadig være brug for særligt fremstillede bøger til den gruppe af brugere der ikke benytter omputer eller smartphones, men for dem der gør ville det virkelig være et stort fremskridt. Vi må desværre konstatere at de nuværende tjenester langt fra er tilgængelige. Nogle kan bruges andre er helt ubrugelige. Ironisk nok er en af de helt ubrugelige løsninger bibliotekernes e-bogstjeneste e-Reolen. Hverken på computer eller på en smartphone er det muligt at læse de bøger det ofentlige stiller til rådighed bare man ikke er synshandicappet. Normalt er det sådan at tager man kontakt til en udvikler af den type systemer, er det muligt at få udbedret problemer med den tekniske tilgængelighed. Men i forhold til e-Reolen har jeg i de mere end 20 år jeg har arbejdet med IT tilgængelighed, aldrig mødt en så afvisende og negativ holdning til tilgængelighed! Først fik vi et svar om at der ikke var penge til at sikre tilgængeligheden for synshandicappede. Så udviklede man et helt nyt system for e-Reolen, hvor man slet ikke overvejede at gøre systemet tilgængeligt. Det lykkedes da også igen at lave et system der er helt ubrugeligt! Da vi gjorde dem opmærksomme på det, fik vi igen en snak om at det ville være frygtelig dyrt og ikke muligt! Efterfølgende har der været total tavshed fra de ansvarlige for e-Reolen!
  Vi må desværre konstatere at man fra det offentliges side i Danmark meget aktivt og effektivt arbejder på at det skal forblive sådan at vi kun som synhandicappede skal have adgang til de cirka 5 procent af bøger der er fremstillet specielt tilgængelige for os, selv om det ikke behøver at være på den måde.

Prøv sundhed gratis i 14 dage

 • Artikler
 • Debat
 • Politisk kalender
 • Spørgsmål og svar
Gratis prøveabonnement