Tak for dit engagement i vores fælleskab


Er du sikker på, at du vil anmelde denne kommentar?

 • I.R.Bertelsen · Borger, vælger

  Hårrejsende

  TAK, Anders Bjarklev, fordi du viser mandsmod til ærligt og sagligt at sige fra og redegøre for nogle meget alvorlige problemstillinger. Mig bekendt har forskere på andre universiteter været udsat for samme?
  At forskere og universiteter oplever politisk pres, at der redigeres i rapporter....og at offentliggørelse af et forskningsresultat først ønskes offentliggjort, når man som politiker eksempelvis har fået tilslutning til sin ideologi i Folketinget, er simpelthen SÅ grænseoverskridende!!
  Vedkommende minister eller folketingsmedlem overskrider da sit mandats ansvarsområde ! Det er jo manipulering med både Folketing og vælgere. Om vedkommende politiker(e) (parti) viser det en uansvarlighed overfor sit tillidshverv. Det viser, at partipolitik, ideologi og egen selvpromovering prioriteres højere end det samfundsansvar, man efter valget, ved sin tiltrædelse og sin underskrift har påtaget sig.
  ....
  Det svarer næsten til følgende, tænkte eksempel:
  På baggrund af indberetning fra skole og psykolog ....indeholdende fakta om observationer og psykologiske undersøgelser af et af en meget udadrettet elev med tydelige specifikke vanskeligheder er der udarbejdet tests undersøgelser og pædagogiske rapporter. Der indsendes indberetning, da det konkluderes, at familien har vanskeligt ved at magte opgaven.Det er fakta.
  Da de faglige konklusioner og forslag fordrer omfattende indsats, skal sagen forelægges i såvel Undervisnings som Socialudvalg.
  Tænk så, HVIS udvalgsformændene rettede i indberetningens konklusioner, eller HVIS de bad om først at få forelagt materialet efter det møde, hvor sagen var på dagsordenen!?
  Det ville være uhørt.
  Men det er jo det samme, de pågældende politikere foretager sig på Slotsholmen, når de ønsker at påvirke forskningsresultater eller tidspunktet for disses offentliggørelse. !!
  Det er helt uhørt manipulerende magtmisbrug, der burde koste den folkevalgte taburetten.
  Som borger og vælger kan jeg kun konstatere og være meget opmærksom og tænksom, når jeg går til valgurnen.
  Gid I rektorer på universiteterne ville slå Jer sammen og sige: "Nok er nok!"....for vores allesammens skyld.


Prøv transport gratis i 14 dage

 • Artikler
 • Debat
 • Politisk kalender
 • Spørgsmål og svar
Gratis prøveabonnement