Tak for dit engagement i vores fælleskab


Er du sikker på, at du vil anmelde denne kommentar?

 • Helle Poulsen ·

  Ulvens fødevalg

  Bo Håkansson, kan du svare på hvorfor man har undladt at undersøge de Danske ulves fødevalg, ud fra spildprøver ?
  Antallet af dræbte husdyr i Danmark er meget stort i forhold til antallet af ulve i landet.
  Er årsagen kun dårlig hegning eller kan det hænge sammen med at der reelt ikke er den fødemængde som man har vurderet ?
  Eller at enlige ulve ikke er i stand til at nedlægge kronvildt på egen hånd ?
  At råvildt er trukket ud af ulvezonen, som konsekvens af at ulven har etableret sig, så den er tvunget ud i at slå husdyr ihjel.
  Der er store forskelle fra land til land, hvor stor en procentdel af ulvens føde der består af husdyr, men I har så valgt kun at sammenligne med Tyskland.
  På ku's side kan man læse at i Rusland var ulvens andel af føden 4% i år 1990-92, i 1994-96 var det øget til hele 37,8%, hvor det så igen falder drastisk i perioden 1999-2000 til 6,5%.
  KU har følgende forklaring: Et godt eksempel på ovenstående kendes fra Hviderusland. Her undersøgte man ulvenes kost fra 1990-2000. I midten af den 11 år lange studieperiode skete der et hurtigt og signifikant fald i bestanden af ulvenes foretrukne byttedyr, elg, rådyr og vildsvin, pga. en stor ukontrolleret jagt, der fulgte i kølvandet på politisk ustabilitet og økonomisk krise i landet. Det gjorde, at de vilde hovdyr faldt fra at udgøre 88% af ulvenes fødemængde til blot 32%. Manglen på vilde hovdyr tvang ulvene til at finde alternative byttedyr, og det gik i høj grad ud over husdyr, der steg fra at udgøre beskedne 4% af ulvenes fødemængde til hele 38%. Men i slutningen af studieperioden kom der kontrol over den menneskelige jagt, og bestandene af vilde hovdyr begyndte at vokse. Det fik straks ulvene til igen at fokusere på de vilde hovdyr, der steg til at udgøre 80% af fødemængden, og husdyr faldt til at udgøre 7%. Se nærmere detaljer i Tabel 3.
  Indtil videre så er ansvaret for ulvens angreb blevet pålagt landbruget.
  Dårlig hegning ses som eneste årsag til at angrebene forekommer, men i Rusland var årsagen til en voldsom stigning af husdyr drab, manglende føde, havde man her lukket øjnene for andre muligheder end forbedring af hegn og afværgeforanstaltninger, så havde man ikke kunne nedbringe antallet af husdyr drab.
  http://ulveidanmark.ku.dk/ulve-mennesket-og-husdyrene/ulven-og-husdyr/

Prøv kommunal gratis i 14 dage

 • Artikler
 • Debat
 • Politisk kalender
 • Spørgsmål og svar
Gratis prøveabonnement