Tak for dit engagement i vores fælleskab


Er du sikker på, at du vil anmelde denne kommentar?

 • Jørn Rasmussen · Miljøaktivist

  Nok en ærlig ment, men noget overfladisk analyse.

  Måske er der lyspunkter når en indefra systemet kan se at den er helt gal.

  Men forudsætningerne for den stillede diagnose er noget søgt.
  Ligeledes er forslag til helbredelse også blot en lappeløsning.

  ”Visionen om det danske velfærdssamfund blev skabt i årtierne efter 2. Verdenskrig på et fundament af de menneskerettigheder, der først blev skrevet i Europa og siden adopteret af det nyetablerede FN. Der blev indgået en form for social kontrakt mellem borgere og stat, hvorefter alle skulle have social tryghed.”

  Velfærdssamfundets udvikling har haft Socialdemokratiet som den drivende kraft. Det tog for alvor fart da Jens Otto Krag tog over efter H. C. Hansen i 1960érne.

  Herefter fulgte en uddannelseseksplosion der udvandede den akademiske kvalitet og sorterede den ældre og mere naturnære viden fra.

  Megen politik bliver i dag til grundet uvidenhed omkring naturlovene.
  Vi har fået en bred vifte af administratorer og sagsbehandlere af den klientgjorte befolkning og en ny adelstand af intellektuelle bestemmer hvordan samfundet udvikler sig. Alle er stærkt afhængig af en befolkning der accepterer en brandbeskatning.

  Alle partier er i dag en aflægger af Socialdemokratiet (selv LA er ved at lære det).

  Nick Allentoft medicin hjælper lidt men er ikke holdbar.

  ÅBENHED – DEN DEMOKRATISKE SAMTALE SKAL REVITALISERES
  Vi kan blive enige om at offentlighedsloven fra 2013 er meget kritisabel. Men det forblommede udtryk ”den demokratiske samtale” og samfundets dårligdomme får vi ikke has på så længe bruger så mange penge på mediestøtte. Frie og uafhængige medier er måske det allervigtigste hvis et demokrati ikke skal forsumpe.

  ENKELHED – KOMPLEKSITETEN SKAL BEKÆMPES
  Når befolkningen er blevet klientgjort og accepterer skatteåget, skal der også være styr på tingene når de mange penge skal tilbageføres til ”klienterne”. Det vanskeliggør forenklingen.
  Derfor er det en forudsætning for enkelhed, at der bliver vist en meget større tillid til befolkningen at de kan løse mange flere opgaver selv. Det gælder lige fra børnepasning og opefter. Den voldsomme centralisering, som ikke mindst venstre har haft ansvaret for skal også totalt tilbageføres. Decentralisering, decentralisering, decentralisering må parolen nu være. Altså decentralisering og statens beslaglæggelse af samfundskagen på kun 25pct. og ikke som nu 50 pct. er forudsætningen for forenklingen og bekæmpelsen af kompleksitet

  FRIHED – OFFENTLIGT ANSATTE SKAL HAVE FRIHED TIL AT PASSE DERES ARBEJDE
  Ja, men centralisering og dermed store organisationer kan være noget af en udfordring for at opfylde det fornuftige budskab. Derfor skal decentralisering igen have fokus for nemmere at opfylde målet. F. eks. er 70-80 pct. af indlæggelser på sygehusene ”banale” lidelser som ikke kræver specialist behandling. Derfor har nedlæggelser af mange provinssygehuse måske været en fejldisponering, som må tages op til revision.

  FAGLIGHED – UDDANNELSE FORUDSÆTTER UDVIKLING
  Man skal i højere grad se hvad samfundet reelt har brug for af arbejdskraft og kompetencer før studerende bliver optaget. Måske skal læreanstalterne honoreres for færdiguddannede der for job fremfor blot for en uddannelse. Lidt på samme måde som Kaare Dybvad beskriver at man gør i Sverige. Under alle omstændigheder er en boglig uddannelse ikke det eneste saliggørende, den praktiske er vel så vigtig.
  Men punktet er nok der hvor jeg er mindst uenig med Allentoft.

  Så ud fra ovenstående grunde og hvis demokratiet ikke blot skal være en tom skal, skal den offentlige andel af samfundskagen reduceres betragteligt.

  Husk at for 50 år siden var Danmark blandt de 5 rigeste lande i verden og da udgjorde det offentliges andel BNP 25 pct. i dag er vi ikke blandt 20 rigeste og nu udgør BNP over 50 pct.

  Som det politiske landskab ser ud i øjeblikket, er det kun Nye Borgerlige der har den rette medicin til at redde Danmark fra at forsumpe i en forvokset og omklamrende velfærdssamfund.

  Så Nick Allentoft er befriende ærlig omkring nogle problemer alle kan se i dag (og vi er nogle der har set dem i en menneskealder). Men både forklaringen til grundlaget for problemernes opståen og løsningen heraf finder jeg overfladiske.

Prøv christiansborg gratis i 14 dage

 • Artikler
 • Debat
 • Politisk kalender
 • Spørgsmål og svar
Dagens portal