Tak for dit engagement i vores fælleskab


Er du sikker på, at du vil anmelde denne kommentar?

 • Jeppe Vejlby Brogård · Projektleder

  Letbaner er økonomisk og teknisk set bedre end bybusser eller BRT

  Ingen betvivler S-togs succes. Det driver omkring 30 % af pendlertrafikken fra Fingerbyen til København. På tværs af fingrene går kun busser. Men her kører under 10 % af pendlerne med kollektiv trafik. Her sidder 90 % i kø til hverdag på vejene uden et alternativ.

  De byer, som ikke har S-tog har samme problem. Her forsinker den dominerende bilteknologi bilerne på en måde, som hæmmer byernes økonomiske udvikling. Det er i hvert fald det generelle billede, som det tidligere underskud i Københavns letbane har tegnet.

  Det er tid at inddrage nye løsninger, som lader bilerne køre frit men giver et effektivt alternativ. Og hvorfor ikke forsøge med et system, som er så tæt på S-tog som muligt, når det løber samfundsøkonomisk rundt? Det burde alle byerne overveje. Århus Letbane har allerede øget sit passagertal med 40 %. Og de århusianere, som ikke har brug for ruten, de ønsker sig deres egen letbane lagt hen til dem.

  Når letbanen lægger skinner i midten eller i siden af vejprofilet, så betyder det, at de nuværende bilbaner skal flyttes. Altså må letbaneprojektet skabe plads ved at forny bilbanerne. Det betyder to ting: 1) Den 70 år gamle vej i Ring 3 fornys indenfor den økonomi, som er beregnet med henvisning til letbanen. Det beregnede samfundsøkonomiske overskud indeholder fornyelse af vejen under biltrafikken. Det vil altså sige, at hvis man ikke havde fundet på letbanen, så ville man være nødt til at bruge en anselig samfundsøkonomi på at forny vejen i sine fulde 28 km.. I modsat fald ville grundejeren af de 11 kvadratkilometer erhvervsområder langs med banen se ind i accelererede økonomisk tilbagegang i takt med, at vejen brød sammen. 2) Den anden ting, som Letbanens flytning af bilbanerne betyder er, at de anlægges som nye. Derfor skal de overholde de nuværende regler for vejbredden, i stedet for at leve med den gamle bredde. Derfor udvides bilbanerne med en meter i bredden. Og det giver selvfølgelig bedre plads og komfort til bilkørsel på Ring 3.

Prøv civilsamfund gratis i 14 dage

 • Artikler
 • Debat
 • Politisk kalender
 • Spørgsmål og svar
Gratis prøveabonnement