Tak for dit engagement i vores fælleskab


Er du sikker på, at du vil anmelde denne kommentar?

 • Jonas Herby · CEPOS

  I har ingen dokumentation for et påstået overskud

  Siden man lavede den samfundsøkonomiske analyse i 2013, er der sket mange ting. Nogle af dem trækker i retning af en forbedring af projektet. Andre trækker i retning af en forværring. Fx er generne i anlægsperioden blevet anslået til 0,5-1,0 mia. kr. Desuden er anlægget blevet barberet, og man er blevet opmærksom på, at mange tilkøb (som fx elevatorer til handicappede på stoppestederne) ikke er med i anlægsprisen.

  Man kan ikke pege på enkelte forbedringer og så hævde, at et milliardunderskud (og det ER det, uanset at afkastet er positivt på 0,2%*) nu er vendt til et overskud. Det er komplet urealistisk at tro, at letbanen skulle give et samfundsøkonomisk overskud i en opdateret analyse. Og Jeppe -- man kan ikke bare hive et tilfældigt tal ind (36 mia. kr.), som er større end underskuddet. De 36 mia. kr. har intet med letbanen at gøre.

  Ift. til trængsel på Ring 3, så skrev de i VVM-undersøgelsen fra 2015, at "faldet i hastighed på kommunevejene er primært en følge af øget trængsel på Ring 3 [pga. letbanen]". Hvis du har en nyere kilde, der viser, at der ikke kommer mere trængsel, så må du meget gerne henvise til den Jeppe (det gælder generelt, at du ville stå meget stærkere i mine øjne, hvis du henviste til noget dokumentation for dine udsagn). Det vil jo være fint, hvis letbanen ikke skaber mere trængsel, men det vil nu ikke ændrer på det fortegnet for samfundsøkonomien.

  @Jens Haugaard: Finansministeriet udstikker retningslinjerne for samfundsøkonomiske analyser. Ifølge dem skal man bruge 4% i rente, hvilket bl.a. afspejler alternativomkostningerne (fx hvad man kunne få for pengene, hvis man investerede i andre projekter i samfundet). Din tilgang med statens lånerente er lidt for forsimplet ift. de langsigtede investeringsplaner i staten. Jeg skerv at byudviklingspotentialet er medregnet i de samfundsøkonomiske analyer -- og det er det (nye og overflyttede passagerer). De forbedringer af Ring 3, der var kendt i 2013, er regnet med. Ift. senere ændringer, så se ovenfor.

  PS @ Jeppe: Restværdien af anlægget indgår med den fulde værdi i den samfundsøkonomiske analyse. Det er pga. tilbagediskonteringen, at den er opgjort til 364 mio. kr.

Prøv kommunal gratis i 14 dage

 • Artikler
 • Debat
 • Politisk kalender
 • Spørgsmål og svar
Gratis prøveabonnement