Tak for dit engagement i vores fælleskab


Er du sikker på, at du vil anmelde denne kommentar?

 • Nils Peter Astrupgaard · Akademiingeniør

  El skal kunne leveres, når der er behov

  Det lader vi stå, som det væsentligste problem:

  "Ifølge energiaftalen vil der komme teknologineutrale udbud. Sådanne udbud bør tage ikke blot prisen på den producerede el i betragtning, men også, hvor godt den tidslige fordeling af produktionen modsvarer behovet, samt fleksibilitet i produktionen.", skriver Professor Henrik Bindslev.

  Der er flere prissignal modeller til at understøtte dette problem, hvor variereret elafgift er en af dem, som også omtalt i artiklen. Power 2 Gas med biogas kan være en anden.

  Inden vi bliver for begejstrede for biogas, skal vi tage I betragtning om svineproduktionen er egentlig bæredygtig i den størrelse den har - og måske - som det også bringes frem fra anden side - kødproduktion I det hele taget.

  Træressourcerne og anden biomasse er modsat forfatterens argumentation tilstede i store og bæredygtige mængder – specielt hvis vi ikke bare brænder den af til varme og skovindustrien vokser både i DK og globalt. Når bæredygtig træproduktion skaffer tømmer til trækonstruktioner, så langtidslagres træ i disse – man kan næsten sige deponeres. Tømmerproduktionen kræver udtyndinger og netop disse udtyndinger er væsentlige bæredygtige kilder til elsystemets backup fra biomassefyrede kraftværker – men der skal selvfølgelig betales for systemydelsen – at kraftværket med ekstrem hurtig regulering kan følge vind og sols fluktuerende drift og kraftværket måske kun har en driftstid på 2000 timer om året. Det kan dansk udviklet kraftværksteknologi, som f.eks. Avedøreværk blok 2.

  Kraftværket – bliver et systembatteri – og lageret er biomassen, som benyttes, når systemet har behov for el. I fremtidens kraftværker kan vi forvente, at ”bæredygtig CO2” fra anvendelsen af bæredygtige træressourcer fanges og benyttes til produktion af flydende brændsler, så flytrafikken kan få sit bæredygtige brændsel. Det er ikke Carbon Capture Storage (CCS-teknologi) – men CCU (Carbon Capture Utilisation). Her vil større kraftværksblokke som f.eks. Avedøre 2 være hjertet i processen og have den rigtige størrelse til økonomisk produktion af jetfuel og samtidig være systembatteriet med den fleksibilitet, som kræves.

  Afslutningsvis, så har sommerens mange skovbrande over hele verden igen sat fokus på skovenes drift. Hvis udtyndet træ ikke udtages til brændselsproduktion, så ligger det principielt og rådner – men – det udgør en kæmpe lunte, som får skovbrande til at brede sig hurtigt, for det er ofte meget tørt ”kvas” – selv i Sverige.

Prøv christiansborg gratis i 14 dage

 • Artikler
 • Debat
 • Politisk kalender
 • Spørgsmål og svar
Dagens portal