Tak for dit engagement i vores fælleskab


Er du sikker på, at du vil anmelde denne kommentar?

 • Kim Nielsen ·

  EU - ret og demokrati

  2. Forfatningsudviklingen i EU

  Man siger ofte, at det franske og det amerikanske folk (demos) ved den franske revolution i 1789 og den amerikanske uafhængighedserklæring i 1776 gav deres land en ny forfatning.
  EUs forfatning er ikke på tilsvarende måde givet af det europæiske folk i et bestemt konstitu- tionelt øjeblik (constitutional moment).
  Den er udviklet gradvist og er mere skabt af de professionelle aktør, blandt andre EU -Domstolen, end af det europæiske folk.
  Den europæiske forfatning er det kontinuerligt skiftende udfald af en igangværende integrarations- proces. ( det er kun et uddrag)
  S 35f

  3.3. EU og demokrati

  EF EU er ikke født som et demokratisk forehavende.
  Mancini & Keling indledte i 1995 en artikel om demokrati og EU - Domstolen med at konstatere (vor kursivering).

  The debate about the democratic deficit in the European Community which for some time now, and especially since the referenda of 1992 and 1993, has engaged the attention of politicians and scholars in the twelve Member States seems to ignore one fundamental fact shocking through it may seem, the Community was never intended to be a democratic organization.

  Henvisningen til EUs demokratiske formål kom ind i Præamblen til Fælledsakten i præamblen og målsætningsbestemmelsen i Maastricht -Traktaten.
  I dag (2016) bygger EU som beskrevet i Kapitel 1 efter art. 2 TEUP på værdien respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekten for menneskeret- tighederne.
  Ifølge art. 10 TEU bygger EU s funktionsmåde på det repræsentative demokrati.
  Borgerne repræsentere direkte på EU - plan i Europa - Parlamentet.
  Medlemsstaterne repræsentereres i Det Europæiske Råd af deres stats- og regeringschef og i Rådet af deres regeringer, der selv er demokratisk ansvarlige enten over deres nationale parlamenter eller over for deres borgere.
  Beslutningerne skal træffes så åbent som muligt og så tæt på borgeren som muligt.
  Politiske partier på europæiske plan bidrager til at skabe europæisk politisk bevidsthed og til at udtrykke unionsborgernes vilje.
  Siden et flertal af den danske befolkning stemte nej til ratifikation af Maastricht-Traktaten i 1992 har de fleste folkeafstemninger i Medlemsstaterne om noget med EU at gøre givet flertal til nej - siden, senest ved den britiske Brexit - folkeafstemning den 23. )uni 2016.
  Det har skabt øget debat om bl.a. EU s demokratiske legitimitet og afstanden mellem beslutnings- tagerne på overnationalt niveau og borgerne i Medlemsstaterne.
  Den ændring i den internationale balance, der er skrevet i afsnit 1.2. taler for, at EU i dag (2016) er imidlertid meget mindre udemokratisk end det oprindeligt var.
  Tradmss antager, at den kombinerede effekt af EU -rettens forrang og direkte virkning og den præjudicielle procedure efter art 267 TEUF, er at give borgerne og virksomhederne stærkt udvidende adgang til judiciel kontrol med, at de får deres ret.
  Han citerer bl.a. Mancini & Keeling der skriver:

  As a result of Van Gend on Loss the unique feature of Community law it is ability to impinge directly on the lives of individuals, who are declared to be the "subjects "
  of the new legal order entitled as such to invoke rights " which become part of their legal heritage"
  The effect of Van Gend en Loss was to take Community law and of the hands of politicians and bureaucrats and to give it to the people.
  Of all the Court s democratizing achievements none can rank so highly in practical terms
  S 78 ff.

  EU -ret -Ulla Neergaard & Ruth Nielsen, 7. reviderede udgave Karnov 2016

Prøv christiansborg gratis i 14 dage

 • Artikler
 • Debat
 • Politisk kalender
 • Spørgsmål og svar
Gratis prøveabonnement