Tak for dit engagement i vores fælleskab


Er du sikker på, at du vil anmelde denne kommentar?

 • Rune Nyhuus · Adm Direktør, Gemidan A/S

  Miljøstyrelsen har med den nye skærpede lovgivning pr. 1 august 2018 begået et fint stykke arbejde - Nu skal vi så bare have alle teknologiudbydere til behandling af KOD og organisk erhvervsaffald med

  Kære Mette

  Jeg repræsenterer Gemidan A/S som gennem datterselskabet GemidanEcogi A/S producerer forbehandlingsanlæg til behandling af Kildesorteret Organisk Dagrenovation samt behandling af affald fra erhverv med det formål at producere biopulp til biogasanlæggene.

  Jeg er både enig og uenig i dit indlæg.

  Enigheden går på at den teknologi GemidanEcogi A/S er i markedet med producerer en pulp som er optil 5-10 gange renere end det den nye lovgivning pr. 1 august 2018 sætter som krav for spredning til jordbrugsformål, hvorfor Ecogi teknologien ligger et godt stykke foran lovgivningen.

  Men her hører enigheden så også op. Du skriver følgende:

  Den netop udstedte bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål, der blev offentliggjort 3. juli 2018 (også kaldet slambekendtgørelsen), er et konkret og ærgerligt eksempel på uambitiøs miljølovgivning, hvor den teknologiske udvikling har overhalet lovgivningskravene, længe inden bekendtgørelsen er offentliggjort.
  Ifølge min opfattelse, så er det faktisk en meget ambitiøs miljølovgivning og miljøstyrelsen har udført et godt stykke arbejde.

  Dine regnestykker omkring mængden af plastic i de danske haver må bygge på en misopfattelse af lovgivningen. Lovgivningen kobler både et vægtkrav og et arealkrav sammen, som medfører at Danmark er et foregangsland på området og faktisk har et højere krav til renheden end det du hævder i forhold til den svenske lovgivning.

  De skærpede krav er efter GemidanEcogi’s viden en af de strengeste i Europa omkring kravene til den pulp, der produceres og bliver spredt på landbrugsjord.

  Bekendtgørelsen stiller skærpede krav til grænseværdierne for fysiske urenheder som skal overholdes, inden materialet (pulpen) kan spredes på landbrugsjord:
  jf. Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål, Bilag 2, Litra E: ”Grænseværdien for indhold af plast større end 2mm er 0,15 vægtprocent og 1 cm2 pr procentpoint tørstof målt i 1 liter biopulp.”

  Med ovennævnte in mente vil din mængde af plastic i de danske haver og på de danske landbrugsarealer se noget anderledes ud. Havde man valgt at skærpe kravene yderligere og givet GemidanEcogi teknologien nærmest monopollignende forhold, så havde mængden af fremmedlegemer, herunder plastic været endnu lavere.

  Skal man endelig dadle miljøstyrelsen for at have udført dårligt arbejde, så mener jeg, at der er tale om dårligt håndværk, når styrelsen med den ene hånd sætter baren højt i forhold til at skærpe kravene pr. 1. august 2018 og med den anden hånd udsteder en dispensation pr. 31. juli 2018 til en dansk miljøteknologi som IKKE er i stand til at overholde de pr. 1. august 2018 nye skrappe danske krav til overholdelse af grænseværdierne.

  Så desværre for nogle teknologier er situationen den at affaldsteknologien IKKE har overhalet lovgivningen – Tvært imod !!!!

  Jeg står naturligvis til rådighed for fremsendelse af dokumentation for ovennævnte påstande. I så fald kan jeg kontaktes på rune@gemidan.dk

  Rune Nyhuus
  Adm direktør, Gemidan A/S

Prøv christiansborg gratis i 14 dage

 • Artikler
 • Debat
 • Politisk kalender
 • Spørgsmål og svar
Dagens portal