Tak for dit engagement i vores fælleskab


Er du sikker på, at du vil anmelde denne kommentar?

 • Lars Brøndum · Biolog og naturhistoriker

  Naturlighed er ikke en absolut størrelse

  Det lyder måske paradoksalt, men dyr bag hegn kan faktisk leve et mere vildt og naturligt liv end dyr, der ikke er spærret inde!

  Det er en ganske udbredt, men også fejlagtig opfattelse, at dyr bør være 100% upåvirkede af mennesker og menneskelige handliger for at blive opfattet som "rigtig vilde" eller naturlige.

  I et så opdyrket og kultiveret land som Danmark er, hvor 62% af landet er landbrug, 14,5% er skovbrug (primært med tømmerproduktion som formål) og 14% består af byer og veje, så vil fritlevende dyr i Danmark igen og igen og igen blive udsat for menneskelig påvirkning af en eller anden grad.

  Fx er det ganske unaturligt for vilde dyr at have adgang til vintergrønne marker i rigelige mængder - hvilket landbruget i dag giver dem mulighed for. På samme måde er jægernes etablering af vildtstriber og udsåning af vildtblandinger - for ikke at nævne den deciderede fodring af vildtet - også er eksempler på hvordan mennesket påvirker de vilde dyr, mens afskydning af dyr, hvad end det grunder i en "bæredygtig høst af det naturens overskud" eller blot skal sikre en "regulering af vildtbestanden for at minimere mængden af vildtskader", ligeledes må siges, at være det ultimative eksempel på, hvordan vi som mennesker blander os i de vilde dyrs "naturlige" liv (- hvilket påkørsler af dyr i trafikken i øvrigt også er).

  Også på andre måder oplever de vilde dyr vores påvirkning, når vi langs motorvejsstrækninger opstiller vildthegn, der skal forhindre dyre i at løbe over kørebanen - mens selve vejbanen i sig selv kan fungere som barrierer og forhindringer for mindre dyr.

  Fældning af skov, høst af afgrøder og rydning af krat er også eksempler på, hvor menneskelig aktiviteter kan medføre en større eller mindre påvirkning af naturen og de vilde dyr - ja selv vores brug af naturen i forbindelse med friluftsliv vil påvirke dyrenes adfærd da fx det ,at man laver en mountainbike bane i skoven vil medføre noget larm og uro, der kan få dyrene til at søge væk.

  På trods af alle disse påvirkninger, så opfattes fritlevende rådyr, krondyr, ræve, grævlinger osv af gode grunde ikke som hverken husdyr eller tamdyr, men som vilde dyr. Derfor kan det undre, at man uanset hvad insisterer på, at dyr bag hegn - uanset hvor stor hegningen måtte være og uanset at hegningen i realiteten vil gøre, at dyrene i langt mindre grad vil påvirkes af mennesker - ikke også opfattes kan opfattes som vilde og naturlige.

  Vi er nødt til at gøre op med denne absolutistiske måde, at opfatte natur og vildskab på. Det er ganske enkelt ikke et spørgsmål om enten eller, men i højere grad et spørgsmål om mere eller mindre - og her må dommen være klar: såfremt dyrene ellers befinder sig i en stor nok hegning, så vil livet bag hegn være mindre menneskepåvirket (og dermed mere naturligt) end dyr der lever frit i det kulturprægede danske landskab.

Prøv børn gratis i 14 dage

 • Artikler
 • Debat
 • Politisk kalender
 • Spørgsmål og svar
Dagens portal