Tak for dit engagement i vores fælleskab


Er du sikker på, at du vil anmelde denne kommentar?

 • Karsten Thomsen · forftter, lektor, PhD, Verdens Skove

  Eventyrlig skovbrugsverden

  Det er en eventyrlig verden, man inviteres ind i, når skovbrugsforskerne her opridser skovhugstens gavn for klimaet. Der er store mængder carbon i træerne, så lad os brænde dem af, så vi ikke får CO2 fra de grimme fossile brændsler. At denne træafbrænding giver helt samme CO2 synes ikke at bekymre.
  Lagring i træer kan nærmest ikke lade sig gøre ud over "hugstmoden alder", kan man forstå, for Suserup Skov er nået grænsen, hvorefter der ikke vil blive ophobet mere.
  At Suserup Skov ikke skulle optage mere carbon beror antageligt på den misforståelse, at kun træerne reelt ophober carbon. Det er ikke tilfældet. I Thüringen i Midttyskland målte man den samlede optagelse af carbon i skov med skovjord i 250 årig løvskov til ialt netto 4,92 ton pr. hektar pr. år (Schrumpf & Schulze 2010). Det er betragteligt mere end de danske nationale opgørelser på gennemsnitligt 3,5 ton/ha/år.
  Skovjordene ændrer kun carbonindhold meget langsomt, igen ifølge de danske forfattere her. Men jo, jordens carbonindhold ændrer sig, ikke mindst, når man fælder skoven. Studier på vore breddegrader tyder klart på, at mineraljorden mister carbon gennem lang tid efter renafdrift (Neurath et al. 2010). Under mere sluttede bevoksninger er antagelsen om stabilt jord-carbon heller ikke korrekt. Genopmålinger i Finland har tværtimod vist, at i den periode, hvor vedmassetilvæksten er særligt stor, øges jordcarbon også, i gennemsnit 0,23 ton C/ha/år (Häkkinen et al. 2011). Men mest overraskende i forhold til de forstlige lærebøger er det, at også meget gamle skove ophober carbon i jord. Målinger i 250-årig løvskov i Tyskland viser endnu større optagelse end de finske skove, 0,26 ton C/ha/år (Schrumpf & Schulze 2010). Og målinger gennem 23 år i mere end 400 år gamle skove i Sydkina viser en helt utrolig gennemsnitlig optagelse på 0,61 ton C/ha/år blot i de øverste 20 cm jord (Zhou et al. 2006).
  Kilder kan findes her: http://www.vand-og-jord.dk/artikler/vj211-skovbiodiversitet-55.pdf

Prøv børn gratis i 14 dage

 • Artikler
 • Debat
 • Politisk kalender
 • Spørgsmål og svar
Dagens portal